Tính Năng Mới: Tinh Luyện Thần Trang

Tính Năng Mới: Tinh Luyện Thần Trang

14-01-2016

Người trong giang hồ có quá nhiều bí mật và những điều cấm kị. Khi có quá nhiều bí mật thì lại phát sinh ra nhiều cách thức đế nâng tầm bản thân, khẳng định thế lực. Vì vậy, để nắm được tuyệt thế giang hồ hòng thống lĩnh muôn phương, hãy đừng bỏ lỡ hệ thống Tinh Luyện Thần Trang đầy hấp dẫn vừa được ra mắt chốn võ lâm.

Điều kiện & Cách thức tham gia

 • Điều kiện tham gia:Nhân sĩ đạt cấp 75.
 • Cách thức tham gia
   • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thần Trang".

  Thần Phục Trang Bị

Tinh Luyện

 • Cách thức tham gia: Có thể dùng Linh Khí để tăng tiến hình Tinh Luyện Trang Bị
 • Linh Khí có thể thu thập từ Khiêu Chiến từ tầng 25 trở lên trong Tru Tà ThápHuyền Mộc Tháp
 • Tinh Luyện Thần Trang có thể gia tăng rất nhiều chỉ số Thuộc Tính của Trang Bị.
 • Thuộc Tính cộng thêm của Tinh Luyện có thể được tăng thêm nhờ vào việc Tinh Luyện Trang Bị, Tinh Luyện Trang Bị có tỷ lệ thất bại.
 • Chỉ trang bị Thần Trang khi Tinh Luyện mới nhận được chỉ số.

Tin liên quan

Top