Tính Năng Mới: Thí Luyện Chuyển Sinh

Tính Năng Mới: Thí Luyện Chuyển Sinh

28-01-2016

Người trong giang hồ có quá nhiều bí mật và những điều cấm kị. Khi có quá nhiều bí mật thì lại phát sinh ra nhiều cách thức đế nâng tầm bản thân, khẳng định thế lực. Vì vậy, để nắm được tuyệt thế giang hồ hòng thống lĩnh muôn phương, hãy đừng bỏ lỡ hệ thống Thí Luyện Chuyển Sinh đầy hấp dẫn vừa được ra mắt chốn võ lâm.

Điều kiện & Cách thức tham gia

 • Điều kiện tham gia:Nhân sĩ đạt cấp 60.
 • Cách thức tham gia
   • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thí Luyện Chuyển Sinh".

  Thần Phục Trang Bị

Khu Thí Luyện

 • Cách thức tham gia: Nhân vật đạt cấp Chuyển Sinh nào thì mới có thể khiêu chiến BOSS Thí Luyện Chuyển đó, mỗi ngày có 1 lượt khiêu chiến miễn phí, khiêu chiến thành công sẽ trừ lượt khiêu chiến, có thể mua thêm lượt khiêu chiến (VIP 4 có thể mua 1 lượt, VIP 10 có thể mua 2 lượt).
 • Khiêu chiến boss càng cao thì phần thưởng nhận được càng hấp dẫn.

Luyện Chuyển Sinh

 • Cách thức tham gia: Có thể dùng Thoát Phàm Đơn để tiến hình Chuyển Sinh, mỗi lần Chuyển Sinh sẽ nhận được một lượng thuộc tính lớn.
 • Có thể đổi Thoát Phàm Đơn thông qua việc sử dụng Hiệp Hồn, điều kiện đổi là Nhân vật phải đạt 12 Sao và có tổng cộng 4 hiệp khách đạt 12 Sao (bao gồm Nhân Vật).
 • Giới hạn đổi mỗi ngày là 3

Vũ Khí Chuyển Sinh

 • Cách thức tham gia: Khiêu chiến BOSS Thí Luyện có thể nhận được Vũ Khí Chuyển Sinh, chỉ có thể mang Vũ Khí Chuyển Sinh cùng số lần Chuyển Sinh của nhân vật.
 • Vũ Khí Chuyển Sinh có thể Tăng Cấp hoặc Luyện HóaTăng Cấp Vũ Khí  tiêu hao Thần Lực, Thần Lực có thể nhận được thông qua việc Luyện Hóa Vũ Khí Chuyển Sinh.
 • Khi đạt sở hữu đủ 8 Vũ Khí Chuyển Sinh, đạt đủ cấp tối thiểu sẽ kích hoạt hiệu quả Bộ Vũ Khí Chuyển Sinh giúp giảm sát thương nhận vào của tất cả nhân vật xuất trận.

Khắc Trận Vũ Khí

 • Cách thức tham gia: Phải sở hữu Vũ Khí Chuyển Sinh mới được phép Khắc Trận, Khắc Trận sẽ tiêu tốn Cờ Trận.

Quán Linh

 • Cách thức tham gia: Khiêu chiến BOSS Thí Luyện từ chuyển sinh 1 trở lên có thể nhận được Linh Thạch.
 • Quán Linh sẽ tốn Linh Thạch, mỗi lần nạp đều nhận được nhiều thuộc tính.
 • Khi Cầu EXP đầy, cấp Quán Linh sẽ tăng 1 cấp. Cấp Quán Linh sẽ theo cấp chuyển sinh.
 • Đổi vũ khí không ảnh hưởng đến cấp Quán Linh, nhưng khi tháo vũ khí thì sẽ không nhận được thuộc tính từ Quán Linh.

Tin liên quan

Top