Tính Năng Mới: Luyện Hóa Thần Binh

Tính Năng Mới: Luyện Hóa Thần Binh

21-01-2016

Người trong giang hồ có quá nhiều bí mật và những điều cấm kị. Khi có quá nhiều bí mật thì lại phát sinh ra nhiều cách thức đế nâng tầm bản thân, khẳng định thế lực. Vì vậy, để nắm được tuyệt thế giang hồ hòng thống lĩnh muôn phương, hãy đừng bỏ lỡ hệ thống Luyện Hóa Thần Binh đầy hấp dẫn vừa được ra mắt chốn võ lâm.

Điều kiện & Cách thức tham gia

  • Điều kiện tham gia:Nhân sĩ đã tăng tối đa cấp Thần Binh thì mới xuất hiện biểu tượng.
  • Cách thức tham gia
      • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thần Binh".

    Thần Phục Trang Bị

Tinh Luyện

  • Cách thức tham gia: Có thể dùng các Nguyên Liệu còn dư để Luyện Hóa Thần Binh.
  • Khi đạt đủ Điểm có thể nhận được quà tương ứng.
Gói Quà Phần Thưởng
Quà Điểm Thần Binh-Sơ 5 Quà Khí Hồn Đơn 5 Quà Khí Hồn Đơn-Đỉnh
Quà Điểm Thần Binh-Trung 10 Quà Khí Hồn Đơn 10 Quà Khí Hồn Đơn-Đỉnh
Quà Điểm Thần Binh-Cao 20 Quà Khí Hồn Đơn 15 Quà Khí Hồn Đơn

Tin liên quan

Top