Tăng Sao Công Trạng Lệnh

Tăng Sao Công Trạng Lệnh

03-03-2016

Thân chào quý nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Công Trạng Lệnh chính là trang bị giúp gia tăng sức mạnh và một lượng khổng lồ điểm thuộc tính cho các nhân sĩ. Chính vì thế, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ mở giới hạn tăng sao Công Trạng Lệnh để giúp quý nhân sĩ có thể dễ dàng chinh phục con đường hành tẩu giang hồ của mình.

Độc Bộ Thiên Hạ

Mở Rộng Tăng Sao Công Trạng Lệnh

  • Nội dung: Cho phép quý nhân sĩ tăng sao Công Trạng Lệnh lên 24 Sao.

Độc Bộ Thiên Hạ
Công Trạng Lệnh 24 Sao

  • Điều kiện: Sử dụng Chí Tôn Ngọc Tỉ, Ngọc Thạch-Cao, Mảnh vỡ C.Trạng Lệnh 18,19,20,21,22,23 Sao để ghép trong giao diện Ghép.

Độc Bộ Thiên Hạ
Chí Tôn Ngọc Tỉ

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện Ghép

  • Cách nhận Mảnh vỡ Công Trạng Lệnh: Vào giao diện Túi Đồ bán Công Trạng Lệnh 18 ~ 23 Sao vào cửa để nhận được Mảnh vỡ.

Độc Bộ Thiên Hạ
Công Trạng Lệnh 19 Sao

  • Tăng sao: Vào giao diện Ghép để tiến hành tăng sao.
Vật phẩm cầnNguyên liệuVật phẩm mới
Mảnh vỡ Công Trạng Lệnh 18 Sao 6.000 Ngọc Thạch-Cao + 1 Chí Tôn Ngọc Tỉ Công Trạng Lệnh 19 Sao
Mảnh vỡ Công Trạng Lệnh 19 Sao 7.000 Ngọc Thạch-Cao + 1 Chí Tôn Ngọc Tỉ Công Trạng Lệnh 20 Sao
Mảnh vỡ Công Trạng Lệnh 20 Sao 8.000 Ngọc Thạch-Cao + 2 Chí Tôn Ngọc Tỉ Công Trạng Lệnh 21 Sao
Mảnh vỡ Công Trạng Lệnh 21 Sao 9.000 Ngọc Thạch-Cao + 2 Chí Tôn Ngọc Tỉ Công Trạng Lệnh 22 Sao
Mảnh vỡ Công Trạng Lệnh 22 Sao 10.000 Ngọc Thạch-Cao + 3 Chí Tôn Ngọc Tỉ Công Trạng Lệnh 23 Sao
Mảnh vỡ Công Trạng Lệnh 23 Sao 11.000 Ngọc Thạch-Cao + 3 Chí Tôn Ngọc Tỉ Công Trạng Lệnh 24 Sao

 

Tin liên quan

Top