Bộ Thần Trang - Khi quyền lực nằm trong tay hào kiệt

Bộ Thần Trang - Khi quyền lực nằm trong tay hào kiệt

29-07-2015

Người trong giang hồ có quá nhiều bí mật và những điều cấm kị. Khi có quá nhiều bí mật thì lại phát sinh ra nhiều cách thức đế nâng tầm bản thân, khẳng định thế lực. Vì vậy, để nắm được tuyệt thế giang hồ hòng thống lĩnh muôn phương, hãy đừng bỏ lỡ hệ thống Bộ đầy hấp dẫn vừa được ra mắt chốn võ lâm.

Điều kiện & Cách thức tham gia

 • Điều kiện tham gia:Nhân sĩ đạt cấp 75.
 • Cách thức tham gia
   • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thần Trang".

  Thần Phục Trang Bị

Bộ

  • Bộ được ghép từ Thần Trang mang lại những thuộc tính chuyên biệt.

Thần Phục Trang Bị
Giao diện "Bộ" khi ghép

  • Nguyên liệu cần dùng là các loại Bản Vẽ để ghép thành các loại Bộ có thuộc tính cao cấp khác nhau theo thứ tự như sau:
Thứ tựBộ ghép được
1 Bộ Bạch Hổ
2 Bộ Huyền Vũ
3 Bộ Chu Tước
4 Bộ Thanh Long
   • Lưu ý: Đối với mỗi loại Bộ, khi thu thập số lượng đạt đến các mốc là 2 - 6 - 10 Bộ sẽ mở được thêm các hiệu quả mới của loại Bộ đó.

Thần Phục Trang Bị
Thu thập đủ 2 Bô

Thần Phục Trang Bị
Thu thập đủ 6 Bộ

Thần Phục Trang Bị
Thu thập đủ 10 Bộ

  • Thông tin đầy đủ về các hệ thống của tính năng Thần Phục Trang Bị vui lòng xem ngay tại đây.
Top