Tri Ân Nạp Thẻ mới lạ với tặng thưởng mới

Tri Ân Nạp Thẻ mới lạ với tặng thưởng mới

29-07-2015

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 30/07/2015 - 24h00 ngày 05/08/2015.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Tri Ân Nạp Thẻ 1

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 30/07/2015 - 24h00 ngày 02/08/2015.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 160 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5 + 10 Đồng Luyện Ngục + 100 Hoa Phượng
500 240 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 15 Đồng Luyện Ngục + 200 Hoa Phượng
1.500 480 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 3 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 5 + 30 Đồng Luyện Ngục + 700 Hoa Phượng
2.500 640 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 5 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 45 Đồng Luyện Ngục + 1.200 Hoa Phượng + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 1.280 Hiệp Hồn + 3 Xúc Xắc + 10 Thẻ 100 Vàng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 80 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 2.560 Hiệp Hồn + 5 Xúc Xắc + 20 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 200 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 4.800 Hiệp Hồn + 7 Xúc Xắc + 40 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 7 + 300 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 9.600 Hiệp Hồn + 8 Xúc Xắc + 50 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 600 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 14.400 Hiệp Hồn + 10 Xúc Xắc + 60 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 9 + 800 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
    • Trong đó, khi mở Quà Hiệp Khách 1Quà Hiệp Khách 2 có cơ hội nhận được các phần thưởng như sau:
Gói quàChi tiết phần thưởng
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Hiệp Khách 1
Độc Bộ Thiên Hạ
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Hiệp Khách 2
Độc Bộ Thiên Hạ

Tri Ân Nạp Thẻ 2

  • Thời gian diễn ra: Từ 0h00 ngày 03/08/2015 - 24h00 ngày 05/08/2015.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 90 Công Trạng + 1 Xúc Xắc + 120 Hiệp Hồn + 10 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1 Hộp Đá cấp 5 + 100 Hoa Phượng
500 180 Công Trạng + 1 Xúc Xắc + 180 Hiệp Hồn + 15 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 2 Hộp Đá cấp 5 + 200 Hoa Phượng
1.500 420 Công Trạng + 2 Xúc Xắc + 360 Hiệp Hồn + 4 Hộp Đá cấp 5 + 25 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 700 Hoa Phượng
2.500 1.200 Công Trạng + 2 Xúc Xắc + 480 Hiệp Hồn + 40 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 3 Hộp Đá cấp 6 + 1.200 Hoa Phượng + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 2.100 Công Trạng + 3 Xúc Xắc + 960 Hiệp Hồn + 80 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 5 Hộp Đá cấp 6 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 4.200 Công Trạng + 5 Xúc Xắc + 1.920 Hiệp Hồn + 180 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 4 Hộp Đá cấp 7 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 8.400 Công Trạng + 7 Xúc Xắc + 3.600 Hiệp Hồn + 300 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 6 Hộp Đá cấp 7 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 16.800 Công Trạng + 8 Xúc Xắc + 7.200 Hiệp Hồn + 500 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 4 Hộp Đá cấp 8 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 33.000 Công Trạng + 10 Xúc Xắc + 10.800 Hiệp Hồn + 700 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 4 Hộp Đá cấp 9 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
    • Lưu ý: Sử dụng Dầu Chúc Phúc Sơ ghép được các loại Dầu Chúc Phúc cấp cao hơn tại giao diện Ghép.

Độc Bộ Thiên HạGiao diện Ghép

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top