Tiêu Phí Nhận Thưởng - Có Tiêu Có Thưởng

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Có Tiêu Có Thưởng

05-08-2015

Với mong muốn mang đến ngày càng nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn để chư vị thỏa chí trải nghiệm, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở sự kiện Tiêu Nhiều Trúng Lớn ngay hôm nay. Dựa trên tiêu chí Tiêu Càng Nhiều - Thưởng Càng Lớn, còn gì hấp dẫn hơn khi hoạt động mở ra cơ hội tiêu phí lại vừa được nhận thưởng giá trị hơn bao giờ hết. Xem ngay nào!

Tiêu Nhiều Trúng Lớn

    • Thời gian diễn ra: Từ 00h00 ngày 06/08/2015 - 24h00 ngày 12/08/2015.
    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ tiêu phí Vàng đạt mức tương ứng sẽ nhận được thưởng giá trị.
Mốc tiêu phíQuà tặng
500 10 Thịt Bò + 1 Mảnh Bí Kíp Đa Năng+ 1 Rượu Thể Lực - Cao + 250 Đá Hoa Văn
1.000 20 Thịt Bò  + 1 Mảnh Bí Kíp Đa Năng + 2 Rượu Thể Lực - Cao + 500 Đá Hoa Văn
2.000 30 Thịt Bò + 2 Mảnh Bí Kíp Đa Năng + 2 Rượu Thể Lực - Cao + 1.000 Đá Hoa Văn
5.000 60 Thịt Bò + 2 Mảnh Bí Kíp Đa Năng + 3 Rượu Thể Lực - Cao + 2.500 Đá Hoa Văn
10.000 90 Thịt Bò + 3 Mảnh Bí Kíp Đa Năng + 3 Rượu Thể Lực - Cao + 5.000 Đá Hoa Văn
20.000 100 Thịt Bò + 4 Mảnh Bí Kíp Đa Năng + 1 Rượu Thể Lực - Siêu + 10.000 Đá Hoa Văn
40.000 200 Thịt Bò + 5 Mảnh Bí Kíp Đa Năng + 2 Rượu Thể Lực - Siêu + 20.000 Đá Hoa Văn
50.000 300 Thịt Bò + 6 Mảnh Bí Kíp Đa Năng + 3 Rượu Thể Lực - Siêu + 25.000 Đá Hoa Văn

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện Ghép

  • Trong đó, khi mở Mảnh Bí Kíp Đa Năng có cơ hội ghép được 1 trong các Bí Kíp sau tại giao diện Ghép, cụ thể là:
Nguyên liệuBí kíp ghép thành
1 Mảnh Bí Kíp Đa Năng 1 Mảnh Thiên Thủ Chưởng
1 Mảnh Vi Đà Chưởng
1 Mảnh Nga Mi Kiếm
1 Mảnh Bát Quái Quyền
2 Mảnh Bí Kíp Đa Năng 1 Mảnh Phật Quang
1 Mảnh Bát Nhã Chưởng
1 Mảnh Thiếu Dương Công
1 Mảnh Quang Minh Quyền
2 Mảnh Bí Kíp Đa Năng 1 Mảnh Tuyệt Kiếm Thức
1 Mảnh Thiên Dương Công
1 Mảnh Quỳ Hoa Bảo Giám
1 Mảnh Đàn Chỉ Thần Công
2 Mảnh Bí Kíp Đa Năng 1 Mảnh Tinh Di Công
1 Mảnh Độc Cô Kiếm
1 Mảnh Bắc Minh Chưởng
1 Mảnh Âm Dương Công
8 Mảnh Bí Kíp Đa Năng 1 Bí Kíp Càn Khôn Quyết
1 Bí Kíp Bát Cực Chưởng
1 Bí Kíp Giáng Ma Kiếm
1 Bí Kíp Lục Hợp Công
1 Bí Kíp Lạc Diệp Vô Tình
1 Bí Kíp Độn Nguyên Nhất
1 Bí Kíp Thiên Thủ Quan Âm
1 Bí Kíp Thích Ca Kinh
1 Bí Kíp Long Hổ La Sá
14 Mảnh Bí Kíp Đa Năng 1 Bí Kíp Y Thần Công
1 Bí Kíp Vô Cực Phiến
1 Bí Kíp Tam Quy Nguyên
1 Bí Kíp Long Ba Nhược
1 Bí Kíp Lạc Nhật Kiếm
1 Bí Kíp Băng Chân Khí
1 Bí Kíp Bát Quái Tung
1 Bí Kíp Vĩ Độ Giang
1 Bí Kíp Tẩy Tủy Kinh
1 Bí Kíp Thiên Bảo Lục

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top