Sôi nổi cùng chuỗi Hoạt Động Gộp Server

Sôi nổi cùng chuỗi Hoạt Động Gộp Server

16-10-2015

Q úy nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ thân mến,

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo chư vị võ lâm và gia tăng cơ hội giao lưu, thưởng thức những đặc sắc của thế giới game võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ tiến hành sát nhập một số server tại Độc Bộ Thiên Hạ theo lịch đình kì.

Theo đó, sau mỗi lần sát nhập, bằng hữu vẫn đăng nhập vào các máy chủ cũ đã chơi và tại đây, tất cả anh tài sẽ cùng hội ngộ.

Để đánh dấu cuộc hội ngộ, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chuỗi sự kiện sau dành cho máy chủ sát nhập.

Gói Quà Hào Hoa Tri Ân

 • Nội dung hoạt động: Sau khi sát nhập, nhân vật đạt từ cấp 30 trở lên sẽ nhận được 1 gói quà Hào Hoa Tri Ân. Đặc biệt, nhân vật VIP sẽ nhận được thêm nhiều lợi ích.
Phần quàCấp nhân vậtVật phẩm
Gói Quà Hào Hoa Tri Ân Từ cấp 30 trở lên 1 Cơ Duyên Lệnh + 1 Hộp Đá cấp 3 + 5 Thú Hồn Đơn + 10 Sách Thiên Phú + 5 Vô Tự Thư + 5 Căn Cốt Đơn + 5 Khóa Tẩy Luyện + 1 Quà Gộp Server cấp 30
VIP từ cấp 30 trở lên 2 Cơ Duyên Lệnh + 1 Hộp Đá cấp 4 + 10 Thú Hồn Đơn + 20 Sách Thiên Phú + 10 Vô Tự Thư + 10 Căn Cốt Đơn + 10 Khóa Tẩy Luyện

Độc Bộ Thiên Hạ

Phúc Lợi Nhân Đôi

 • Thời gian diễn ra: Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 8 sau khi gộp server.
 • Nội dung hoạt động: Sau khi sát nhập, nhân vật có cơ hội nhận thưởng gấp đôi bao gồm: Hoạt động hàng ngày, Kinh nghiệm, Danh vọng, Trải nghiệm…

Nạp Tiền Nhận Quà

 • Thời gian diễn ra: Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 7 sau khi gộp server.
 • Nội dung hoạt động: Sau khi sát nhập, nhân vật nạp Tiền đạt mốc tích lũy sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:
Mức nạp tích lũyPhần thưởng
1.000 Vàng 40 vạn Bạc + 20 vạn Tu Vi + 10 vạn Trải Nghiệm + 1.000 Công Trạng + 1 Bùa Căn Cốt + 1 Hộp Đá cấp 3 + 1 Đóa 99 Hoa Hồng
2.000 Vàng 80 vạn Bạc + 30 vạn Tu Vi + 15 vạn Trải Nghiệm + 1.500 Công Trạng + 2 Bùa Căn Cốt + 1 Hộp Đá cấp 3 + 1 Hộp Đá cấp 4 + 2 Đóa 99 Hoa Hồng
5.000 Vàng 250 vạn Bạc + 60 vạn Tu Vi + 30 vạn Trải Nghiệm + 3.000 Công Trạng + 5 Bùa Căn Cốt + 1 Hộp Đá cấp 4 + 1 Hộp Đá cấp 5 + 3 Đóa 99 Hoa Hồng
10.000 Vàng 150 vạn Bạc + 40 vạn Tu Vi + 20 vạn Trải Nghiệm + 2.000 Công Trạng + 3 Bùa Căn Cốt + 4 Hộp Đá cấp 4 + 2 Hộp Đá cấp 5 + 5 Đóa 99 Hoa Hồng
20.000 Vàng 400 vạn Bạc + 80 vạn Tu Vi + 40 vạn Trải Nghiệm + 4.000 Công Trạng + 8 Bùa Căn Cốt + 2 Hộp Đá cấp 5 + 1 Hộp Đá cấp 6 + 1 Đóa 999 Hoa Hồng
50.000 Vàng 600 vạn Bạc + 100 vạn Tu Vi + 50 vạn Trải Nghiệm + 5.000 Công Trạng + 10 Bùa Căn Cốt + 4 Hộp Đá cấp 5 + 2 Hộp Đá cấp 6 + 1 Đóa 999 Hoa Hồng
100.000 Vàng 800 vạn Bạc + 150 vạn Tu Vi + 75 vạn Trải Nghiệm + 7.500 Công Trạng + 15 Bùa Căn Cốt + 2 Hộp Đá cấp 6 + 1 Hộp Đá cấp 7 + 1 Đóa 999 Hoa Hồng
200.000 Vàng 1.200 vạn Bạc + 200 vạn Tu Vi + 100 vạn Trải Nghiệm + 1 vạn Công Trạng + 20 Bùa Căn Cốt + 2 Hộp Đá cấp 7 + 1 Hộp Đá cấp 8 + 1 Thẻ Xích Hoả Ngưu

Tri Ân Tiêu Phí Mỗi Ngày

Mỗi Ngày Tiêu Phí Vàng (đợt 1)
 • Thời gian diễn ra: Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 5 sau khi gộp server.
 • Nội dung hoạt động: Sau khi sát nhập, nhân vật có tiêu phí Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  Mốc thời gianMức tiêu phíPhần thưởng
  Ngày 1 88 Vàng 1 Rượu Thể Lực-Sơ + 1 Ngân Phiếu 20
  888 Vàng 1 Rượu Thể Lực - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Sơ + 1 Ngân Phiếu 40
  4.888 Vàng 1 Rượu Thể Lực - Siêu + 1 Rượu Thể Lực - Cao + 1 Phiếu Giảm 50% (2 ngày)
  Ngày 2 128 Vàng 1 Sinh Lực Đơn Vĩnh Cửu Thú Cưỡi + 1 Ngân Phiếu 20
  1.288 Vàng 2 Nội Phòng Đơn Vĩnh Cửu Thú Cưỡi + 2 Ngoại Phòng Đơn Vĩnh Cửu Thú Cưỡi + 1 Ngân Phiếu 40
  5.888 Vàng 3 Nội Công Đơn Vĩnh Cửu Thú Cưỡi + Ngoại Công Đơn Vĩnh Cửu Thú Cưỡi + 1 Phiếu Giảm 50% (2 ngày)
  Ngày 3 168 Vàng 1 Hộp Đá Cấp 4 + 1 Ngân Phiếu 20
  1.688 Vàng 1 Hộp Đá Cấp 5 + 1.000 Đá Hoa Văn + 1 Ngân Phiếu 40
  6.888 Vàng 1 Hộp Đá cấp 6 + 10.000 Đá Hoa Văn + 1 Phiếu Giảm 50% (2 ngày)
 • Lưu ý: Mỗi phần quà chỉ được nhận 1 lần/ sự kiện, sang ngày thứ 2 hệ thống sẽ tự động làm mới phần thưởng. Chương trình không áp dụng cho Vàng dùng trong Phí Thuê.
Mỗi Ngày Tiêu Phí Vàng (đợt 2)
 • Thời gian diễn ra: Kể từ ngày thứ 6 sau khi gộp server.
 • Nội dung hoạt động: Sau khi sát nhập, nhân vật có tiêu phí Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  Mức tiêu phí/ ngàyThưởng
  200 Vàng 30 Thu Thuế Lệnh + 1 Vô Tự Thư + 1 Ngân Phiếu 20 + 1 Hoa Hồng
  2.000 Vàng 1.000 Hoa Văn + 3 Vô Tự Thư + 1 Ngân Phiếu 40 + 3 Hoa Hồng
 • Lưu ý: Mỗi phần quà chỉ được nhận 1 lần/ sự kiện, sang ngày thứ 2 hệ thống sẽ tự động làm mới phần thưởng. Chương trình không áp dụng cho Vàng dùng trong Phí Thuê.
Top