Hỗ trợ đổi Thẻ Hỏa Diệm Long

Hỗ trợ đổi Thẻ Hỏa Diệm Long

04-03-2016

Thân chào quý nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho quý nhân sĩ trải nghiệm các hoạt động đặc sắc, Độc Bộ Thiên Hạ tiến hành hỗ trợ đổi Thẻ Hỏa Diệm Long thành Chí Tôn Ngọc Tỉ.

Khi quý nhân sĩ có cùng lúc thú cưỡi Hỏa Diệm Long (đã cưỡi) và thẻ Hỏa Diệm Long (trong Túi) như hình bên dưới, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ giúp chư vị tiến thành quy đổi Thẻ Hỏa Diệm Long có trong Túi thành Chí Tôn Ngọc Tỉ.

Độc Bộ Thiên Hạ
Hỗ trợ đổi vật phẩm khi có cùng lúc 2 Hỏa Diệm Long

Chí Tôn Ngọc Tỉ là vật phẩm mới vô cùng quý hiếm, giúp quý nhân sĩ có thể nâng cấp Công Trạng Lệnh của mình lên một tầm cao mới.

Độc Bộ Thiên Hạ
Chí Tôn Ngọc Tỉ

Độc Bộ Thiên Hạ
Công Trạng Lệnh 24 Sao

Lưu ý: Mỗi nhân sĩ chỉ được đổi 1 Hỏa Diệm Long thành 1 Chí Tôn Ngọc Tỉ duy nhất 1 lần.

 • Nội dung: Quý nhân sĩ làm theo hướng dẫn sau:
  • Truy cập trang hỗ trợ để gửi yêu cầu.
  • Chọn mục Các sản phẩm trên PC.

Độc Bộ Thiên Hạ
Chọn sản phẩm trên PC

  • Chọn thẻ YÊU CẦU HỖ TRỢ như hình.

Độc Bộ Thiên Hạ
Chọn YÊU CẦU HỖ TRỢ

  • Chọn mục Báo lỗi sản phẩm.

Độc Bộ Thiên Hạ
Báo lỗi sản phẩm

  • Điền đầy đủ thông tin sau đó "Gửi yêu cầu".

Độc Bộ Thiên Hạ
Điền đầy đủ thông tin

Tin liên quan

Top