Hào Hiệp Cái Thế tiếp sức đường hành tẩu

Hào Hiệp Cái Thế tiếp sức đường hành tẩu

08-12-2014

Song song với việc ra mắt hệ thống Hào Hiệp trong bản cập nhật ngày 04/12/2014, Độc Bộ Thiên Hạ cũng khởi động sự kiện khuyến mãi hấp dẫn mang tên Hào Hiệp Cái Thế. Ngoài những phần thưởng hấp dẫn & giá trị như thường lệ, sự kiện còn mang đến cơ hội quý giá để nhân sĩ sở hữu các Mảnh Thẻ Hào Hiệp giá trị liên thành, giúp quá trình trải nghiệm tính năng mới của chư vị thêm dễ dàng và thú vị.

Thời gian diển ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 04/12/2014.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 10/12/2014.

Hào Hiệp Cái Thế

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 1 Cơ Duyên Lệnh +  10 Hỗn Độn Dịch + 1 Rượu Thể Lực Cao
600 2 Cơ Duyên Lệnh + 20 Hỗn Độn Dịch + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.200 60 Hiệp Hồn + 3 Cơ Duyên Lệnh + 30 Hỗn Độn Dịch + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.400 150 Hiệp Hồn + 3 Cơ Duyên Lệnh + 40 Hỗn Độn Dịch + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
4.800 2 Hộp Đá cấp 4 + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 40 Hỗn Độn Dịch + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
9.600 2 Hộp Đá cấp 5 + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 60 Hỗn Độn Dịch + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh
20.000 2 Hộp Đá cấp 6 + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 80 Hỗn Độn Dịch + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh
40.000 2 Hộp Đá cấp 6 + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 160 Hỗn Độn Dịch + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 4 Mảnh Thú Linh + 30 Căn Cốt Đơn
60.000 2 Hộp Đá cấp 6 + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 200 Hỗn Độn Dịch + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 60 Căn Cốt Đơn
80.000 2 Hộp Đá cấp 6 + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 380 Hỗn Độn Dịch + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
120.000 2 Hộp Đá cấp 6 + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 520 Hỗn Độn Dịch + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Chuẩn Bị Quân Lương

    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ tham gia hoạt động ngày đủ điều kiện sẽ nhận được Thánh Hỏa Lệnh tương ứng.
Điều kiệnPhần thưởng
3 lần Phó Bản Nhóm 1 Thánh Hỏa Lệnh
10 lần Đấu Trường 1 Thánh Hỏa Lệnh
Chiến đấu Boss thế giới 10 lần 1 Thánh Hỏa Lệnh
Online 3 giờ 2 Thánh Hỏa Lệnh
3 lần Vận Tiêu 5 rương 2 Thánh Hỏa Lệnh
10 lần nhiệm vụ treo thưởng cam 2 Thánh Hỏa Lệnh
Năng động đạt 100 2 Thánh Hỏa Lệnh
Nâng cấp Tiềm Năng 20 lần 2 Thánh Hỏa Lệnh
Nâng cấp Thần Binh 15 lần 2 Thánh Hỏa Lệnh
Tạo mới kỹ năng Hiệp Khách 20 lần 2 Thánh Hỏa Lệnh
Bồi dưỡng Thú Cưỡi tốn 40 Thú Hồn Đơn 3 Thánh Hỏa Lệnh
  • Lưu ý: Tối đa nhận thưởng 1 lần/mốc tương ứng/ngày.
  • Đổi thưởng: Có thể dùng Thánh Hỏa Lệnh đổi lấy phần thưởng.
Đạo CụPhần thưởng đổiSố lần đổi
5 Thánh Hỏa Lệnh 5 Sách Thiên Phú Không Hạn Chế
10 Thánh Hỏa Lệnh 5 Thú Hồn Đơn Không Hạn Chế
15 Thánh Hỏa Lệnh 5 Căn Cốt Đơn Không Hạn Chế
30 Thánh Hỏa Lệnh Hộp Đá cấp 4 Tối đa 2 lần trong thời gian diễn ra sự kiện
60 Thánh Hỏa Lệnh Hộp Đá cấp 5

Tin liên quan

Top