Gói Quà Giới Hạn - Săn Ngay Bảo Vật

Gói Quà Giới Hạn - Săn Ngay Bảo Vật

18-07-2015

Vốn đã rất quen thuộc, nay hoạt động Gói Quà Giới Hạn mang đến thêm nhiều niềm vui mới từ những phần thưởng hấp dẫn chưa từng có. Do đó, đây sẽ là hoạt động "hot" hơn bao giờ hết trong tuần sự kiện này.

Thời gian & Đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 16/07/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 22/07/2015.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Gói Quà Giới Hạn

    • Nhấp chọn biếu tượng Mua Giới Hạn để mỡ giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các gói quà giới hạn dưới đây sẽ nhận được một trong các tặng thưởng tương ứng. Chi tiết như sau:
MuaGiáTối đa mua/ Sự kiệnPhần thưởng nhận được
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hộp Đá Cấp 5
200 vàng khóa 25 gói 1 Hộp Đá cấp 5
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Vô Tự Thư
200 vàng khóa 30 gói 1 Thẻ Hào Hiệp
72 Vô Tự Thư
36 Vô Tự Thư
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Đá Cường Hóa cấp 7
1.000 vàng khóa 10 gói 5 Đá Cường Hóa cấp 7
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hỗn Độn Dịch
200 vàng khóa 40 gói 1 Thú cưỡi Mèo Ba Tư
72 Hỗn Độn Dịch
36 Hỗn Độn Dịch
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Võ Hồn
200 vàng khóa 40 gói 50 Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Bạc
200 vàng khóa 40 gói 200 Thu Thuế Lệnh

Gói Quà Thú Hồn Đơn
488 vàng nạp 15 gói 160 Thú Hồn Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thiên Phú
200 vàng nạp 30 gói 1 Thẻ Hào Hiệp
128 Sách Thiên Phú
64 Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thiên Phú Đơn
488 vàng nạp 30 gói 10 Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hộp Tinh Thạch
400 vàng nạp 20 gói 1 Tinh Thạch cấp 5
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Gấu A Bảo
400 vàng nạp 10 gói 20 Mảnh Thẻ Gấu A Bảo
10 Mảnh Thẻ Gấu A Bảo
5 Mảnh Thẻ Gấu A Bảo
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Hào Hiệp
1.000 vàng nạp 20 gói 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 50 Sách Hào Hiệp
Danh sách phần thưởng
Độc Bộ Thiên Hạ
Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Vô Tự Thư
Độc Bộ Thiên Hạ
Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Đá Cường Hóa cấp 7
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Gấu A Bảo
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Thu Thuế Lệnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Thú Hồn Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Thú cưỡi Mèo Ba Tư

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top