Chào mùa lễ hội cùng Rộn Ràng Giáng Sinh

Chào mùa lễ hội cùng Rộn Ràng Giáng Sinh

16-12-2014

Tiết trời se lạnh tháng 12 như báo hiệu một mùa Giáng Sinh đang rộn ràng gõ cửa. Quý nhân sĩ đã có những dự định gì cho mùa lễ hội này? Hãy cùng Độc Bộ Thiên Hạ chào đón Giáng Sinh đầu tiên và mang về thật nhiều phần thưởng hấp dẫn!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 11/12/2014.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 17/12/2014.

Đúc Thần Binh

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 1 Cơ Duyên Lệnh +  10 Hắc Tinh Thiết + 1 Rượu Thể Lực Cao
600 2 Cơ Duyên Lệnh + 20 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.200 60 Hiệp Hồn + 3 Cơ Duyên Lệnh + 30 Hắc Tinh Thiết + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.400 150 Hiệp Hồn + 3 Cơ Duyên Lệnh + 40 Hắc Tinh Thiết + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
4.800 2 Bùa Căn Cốt + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 40 Hắc Tinh Thiết + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
9.600 4 Bùa Căn Cốt + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 60 Hắc Tinh Thiết + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh
20.000 8 Bùa Căn Cốt + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 80 Hắc Tinh Thiết + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh
40.000 10 Bùa Căn Cốt + 160 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 4 Mảnh Thú Linh + 30 Căn Cốt Đơn + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 12 Bùa Căn Cốt + 100 Sách Hào Hiệp + 200 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 60 Căn Cốt Đơn + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
80.000 16 Bùa Căn Cốt + 200 Sách Hào Hiệp + 300 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 80 Căn Cốt Đơn + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
120.000 18 Bùa Căn Cốt + 300 Sách Hào Hiệp + 400 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 120 Căn Cốt Đơn + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Rộn Ràng Giáng Sinh

    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ tham gia hoạt động ngày đủ điều kiện sẽ nhận được Cây Giáng Sinh tương ứng.
Điều kiệnPhần thưởng
3 lần Phó Bản Nhóm 1 Cây Giáng Sinh
10 lần Đấu Trường 1 Cây Giáng Sinh
Chiến đấu Boss thế giới 10 lần 1 Cây Giáng Sinh
Online 3 giờ 2 Cây Giáng Sinh
3 lần Vận Tiêu 5 rương 2 Cây Giáng Sinh
10 lần nhiệm vụ treo thưởng cam 2 Cây Giáng Sinh
Năng động đạt 100 2 Cây Giáng Sinh
Nâng cấp Tiềm Năng 20 lần 2 Cây Giáng Sinh
Nâng cấp Thần Binh 15 lần 2 Cây Giáng Sinh
Tạo mới kỹ năng Hiệp Khách 20 lần 2 Cây Giáng Sinh
Bồi dưỡng Thú Cưỡi tốn 40 Thú Hồn Đơn 3 Cây Giáng Sinh
  • Lưu ý: Tối đa nhận thưởng 1 lần/mốc tương ứng/ngày.
  • Đổi thưởng: Có thể dùng Cây Giáng Sinh đổi lấy phần thưởng. Không hạn chế số lần đổi.
Đạo cụ yêu cầuPhần thưởng đổi
5 Cây Giáng Sinh 5 Sách Thiên Phú
5 Cây Giáng Sinh 50 vạn Bạc
10 Cây Giáng Sinh 5 Thú Hồn Đơn
10 Cây Giáng Sinh 5 Hỗn Độn Dịch
15 Cây Giáng Sinh 5 Căn Cốt Đơn
25 Cây Giáng Sinh 1 Bùa Căn Cốt
30 Cây Giáng Sinh Hộp Đá cấp 5

Tin liên quan

Top