Cảm Tạ Ân Sư - Hoạt động chào mừng 20/11

Cảm Tạ Ân Sư - Hoạt động chào mừng 20/11

24-11-2014

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, dù là tân thủ sơ nhập giang hồ hay là bậc anh hùng tài ba xuất chúng đều phải trải qua những bài học vỡ lòng cùng chư vị ân sư trong môn phái.

Do đó, nhân dịp lễ Nhà Giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ ra mắt hoạt động mang tên Cảm Tạ Ân Sư. Không chỉ đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo, đây còn là cơ hội hiếm có để nhân sĩ nhận được nhiều đạo cụ giá trị liên thành.

Độc Bộ Thiên Hạ

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 20/11/2014.
  • Kết thúc: 26/11/2014.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Qua 24h00 mỗi ngày, số Vàng tích lũy đã nạp sẽ cập nhật lại (reset) về 0. Nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia lại hoạt động và nhận thưởng.
Mốc nạp Vàng tích lũyPhần thưởng
200 Vàng 1 Cơ Duyên Lệnh, 1 Ngân Phiếu 20
600 Vàng 30 Thu Thuế Lệnh, 2 Rượu Trăm Năm, 2 Rượu Thể Lực - Cao, 1 Rương Tôn Sư
1.200 Vàng 60 Hiệp Hồn, 2 Cơ Duyên Lệnh, 2 Rượu Thể Lực - Cao, 500 Đá Hoa Văn, 1 Rương Trọng Đạo
2.400 Vàng 150 Hiệp Hồn, 3 - Cơ Duyên Lệnh, 3 Rượu Thể Lực - Cao, 500 Đá Hoa Văn, 1 Rương Tôn Sư
4.800 Vàng 2 Hộp Đá Cấp 4, 4 Cơ Duyên Lệnh, 4 Rượu Thể Lực - Cao, 1 Rương Nhà Giáo Việt Nam
9.600 Vàng 2 Hộp Đá Cấp 5, 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao, 1 Rượu Ngàn Năm, 1 Rương Tri Ân Thầy Cô
19.200 Vàng 2 Hộp Đá Cấp 6, 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao, 1 Rượu Thể Lực - Siêu, 1 Rương Cảm Tạ Ân Sư

Mở Rương Nhận Thưởng

Mỗi loại Rương sẽ yêu cầu dùng Vàng để mở Rương. Mở rương sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Loại RươngVàng tiêu phí để mở rươngPhần thưởng
Rương Tôn Sư 688 Vàng 3 Cơ Duyên Lệnh, 28 Thú Hồn Đơn, 2.000.000 Bạc
Rương Trọng Đạo 688 Vàng 3 Cơ Duyên Lệnh, 18 Căn Cốt Đơn, 2.000.000 Bạc
Rương Nhà Giáo Việt Nam 2.888 Vàng 120 Thú Hồn Đơn, 2 Dùi Đục Lỗ, 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao, 2 Hộp Đá Cấp 4, 5.000.000 Bạc
Rương Tri Ân Thầy Cô 2.888 Vàng 320 Sách Thiên Phú, 1 Rượu Thể Lực - Siêu, 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao, 2 Hộp Đá Cấp 4, 5.000.000 Bạc
Rương Cảm Tạ Ân Sư 2.888 Vàng 66 Căn Cốt Đơn, 1 Rượu Thể Lực - Siêu, 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao, 2 Hộp Đá Cấp 4, 5.000.000 Bạc

Tin liên quan

Top