Bộ Thần Điêu - Thần Trang Tuyệt Thế

Bộ Thần Điêu - Thần Trang Tuyệt Thế

14-07-2016

Người trong giang hồ có quá nhiều bí mật và những điều cấm kị. Khi có quá nhiều bí mật thì lại phát sinh ra nhiều cách thức đế nâng tầm bản thân, khẳng định thế lực. Vì vậy, để nắm được tuyệt thế giang hồ hòng thống lĩnh muôn phương, hãy đừng bỏ lỡ hệ thống Bộ đầy hấp dẫn vừa được ra mắt chốn võ lâm.

Điều kiện & Cách thức tham gia

 • Điều kiện tham gia:Nhân sĩ đạt cấp 75.
 • Cách thức tham gia
   • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thần Trang".

  Thần Phục Trang Bị

Bộ Thần Điêu

  • Bộ Thần Điêu được đúc lên từ Thần Trang Thanh Long hoặc Chu Tước mang lại những thuộc tính chuyên biệt.
  • Lưu ý: Chỉ có Bộ Chu Tước hoặc Bộ Thanh Long mới có thể đúc thành Bộ Thần Điêu.

Thần Phục Trang Bị
Giao diện "Bộ Thần Điêu" khi ghép

  • Nguyên liệu cần dùng là Bản Vẽ Thần Điêu và trang bị Thanh Long hoặc Chu Tước để ghép.
  • Thuộc tính của bộ Thần Điêu:
Thần TrangThuộc TínhChỉ Số
Ngưng Tuyết Cân Sinh Lực 225.360
Kim Lũ Y Nội Phòng 63.360
Sinh Lực 114.640
Khốn Tiên Sách Ngoại Phòng 61.440
Sinh Lực 114.640
Mị Ảnh Hồn Ngoại Phòng 61.440
Nội Phòng 63.360
Lưu Tinh Nguyệt Bạo Kích 59.040
Phá Kích 59.040
Thiên Nhân Đồ Nội Công 41.880
Bạo Kích 29.520
Kỳ Lân Giác Ngoại Công 41.880
Phá Kích 29.520
Lưu Quang Ảnh Sinh Lực 82.680
Kháng Bạo 88.560
Thao Thiết Hoàn Sinh Lực 82.680
Chống Đỡ 88.560
Huyết Thần Kiếm Ngoại Công 111.600
Nội Công 111.600
   • Lưu ý: Giống như các Bộ Thần Trang khác, khi thu thập số lượng đạt đến các mốc là 2 - 6 - 10 Bộ sẽ mở được thêm các hiệu quả mới của loại Bộ Thần Trang.

Thần Phục Trang Bị
Thu thập đủ 2 Bô

Thần Phục Trang Bị
Thu thập đủ 6 Bô

Thần Phục Trang Bị
Thu thập đủ 10 Bô

  • Thông tin đầy đủ về các hệ thống của tính năng Thần Phục Trang Bị vui lòng xem ngay tại đây.

Tin liên quan

Top