Xưng Bá Thiên Hạ

28/05 > 03/06/2015

Tiêu Nhiều Trúng Lớn

Với mong muốn mang đến ngày càng nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn để chư vị thỏa chí trải nghiệm, Độc Bộ Thiên Hạ chính thức khai mở sự kiện Tiêu Nhiều Trúng Lớn ngay hôm nay. Dựa trên tiêu chí Tiêu Càng Nhiều - Thưởng Càng Lớn, còn gì hấp dẫn hơn khi hoạt động mở ra cơ hội tiêu phí lại vừa được nhận thưởng giá trị hơn bao giờ hết. Xem ngay nào!

Tiêu Nhiều Trúng Lớn

    • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 28/05/2015 - 24h00 ngày 03/06/2015.
    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ tiêu phí Vàng thỏa điều kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Mức tiêu phíQuà tặng
500 2 Ngân Phiếu 20 + 1 Gói Quà Bí Kíp + 1 Rượu Thể Lực - Cao
1.000 3 Ngân Phiếu 20 + 2 Gói Quà Bí Kíp + 2 Rượu Thể Lực - Cao
2.000 2 Ngân Phiếu 40 + 3 Gói Quà Bí Kíp + 4 Rượu Thể Lực - Cao
5.000 4 Ngân Phiếu 40 + 4 Gói Quà Bí Kíp + 5 Rượu Thể Lực - Cao
10.000 5 Ngân Phiếu 40 + 5 Gói Quà Bí Kíp + 1 Rượu Thể Lực - Siêu
20.000 8 Ngân Phiếu 40 + 6 Gói Quà Bí Kíp + 2 Rượu Thể Lực - Siêu
40.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 Ngày) + 7 Gói Quà Bí Kíp + 3 Rượu Thể Lực - Siêu
50.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 Ngày) + 8 Gói Quà Bí Kíp + 4 Rượu Thể Lực - Siêu
    • Trong đó, mở Gói Quà Bí Kíp có cơ hội nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
Phần thưởngChi tiết
Gói Quà Bí Kíp Mảnh Thiên Thủ Chưởng
Mảnh Vi Đà Chưởng
Mảnh Nga Mi Kiếm
Mảnh Bát Quái Quyền
Mảnh Thần Môn Kiếm
Mảnh Phật Quang
Mảnh Bát Nhã Chưởng
Mảnh Thiếu Dương Công
Mảnh Quang Minh Quyền
Mảnh Hổ Trảo Thủ
Mảnh Tuyệt Kiếm Thức
Mảnh Thiên Dương Công
Mảnh Quỳ Hoa Bảo Giám
Mảnh Đàn Chỉ Thần Công
Mảnh Chấn Thiên Chưởng
Mảnh Tinh Di Công
Mảnh Độc Cô Kiếm
Mảnh Bắc Minh Chưởng
Mảnh Âm Dương Công
Mảnh Dịch Cân Kinh
Bí Kíp Càn Khôn Quyết
Bí Kíp Bát Cực Chưởng
Bí Kíp Giáng Ma Kiếm
Bí Kíp Thiên Trúc Chưởng
Bí Kíp Lục Hợp Công
Bí Kíp Lạc Diệp Vô Tình
Bí Kíp Độn Nguyên Nhất
Bí Kíp Thiên Thủ Quan Âm
Bí Kíp Thích Ca Kinh
Bí Kíp Long Hổ La Sát
Top