Xưng Bá Thiên Hạ

28/05 > 03/06/2015

Gói Quà Giới Hạn

Hoạt động Xưng Bá Thiên Hạ rộn ràng diễn ra cùng những đổi mới hấp dẫn từ sự kiện Gói Quà Giới Hạn. Với hàng ngàn tài nguyên có giá trị liên thành, tin chắc rằng chư vị sẽ sớm ngày truy cầu được giấc mộng xưng bá võ lâm.

Thời gian & Đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 28/05/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 03/06/2015.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Giới thiệu Gói Quà Giới Hạn

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các gói quà giới hạn dưới đây sẽ nhận được một trong các tặng thưởng tương ứng. Chi tiết như sau:
MuaGiáTối đa mua/ Sự kiệnPhần thưởng nhận được
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thiên Phú
200 vàng khóa 28 gói 1 Thẻ Hào Hiệp
128 Sách Thiên Phú
64 Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hắc Tinh Thiết
200 vàng khóa 28 gói 1 Thú cưỡi Mèo Ba Tư
72 Hắc Tinh Thiết
36 Hắc Tinh Thiết
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hỗn Độn Dịch
200 vàng khóa 58 gói 1 Thú cưỡi Mèo Ba Tư
72 Hỗn Độn Dịch
36 ỗn Độn Dịch
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Võ Hồn
88 vàng khóa 128 gói
20 Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Bạc
88 vàng khóa 128 gói 100 Thẻ 10 vạn Bạc
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Đá Cường Hóa cấp 7
1.000 vàng khóa 10 gói 5 Đá Cường Hóa câp 7
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Khuyến Mãi 2
488 vàng nạp 10 gói 150 Hắc Tinh Thiết
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Bạch Trạch
400 vàng nạp 5 gói 20 Mảnh Thẻ Bạch Trạch
10 Mảnh Thẻ Bạch Trạch
5 Mảnh Thẻ Bạch Trạch
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Hào Hiệp
1.000 vàng nạp 20 gói 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 50 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Trang Bị Thú Cưỡi
488 vàng nạp 10 gói Nón bậc 1
Bàn Đạp bậc 1
Yên bậc 1
Chiến Khải bậc 1
Roi bậc 1
Dây Cương bậc 1
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thiên Phú Đơn
488 vàng nạp 10 gói 10 Thiên Phú Đơn

Cách thức tham gia

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Mua Giới Hạn để tham gia hoạt động

  • Giao diện

Hệ thống tinh thạch

  • Danh sách phần thưởng bao gồm:
Phần thưởng

Thú Cưỡi Mèo Ba Tư

Vô Tự Thư

Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Thẻ Hào Hiệp

Hắc Tinh Thiết

Mảnh Thẻ Bạch Trạch

Thú Hồn Đơn

Rượu Vạn Năm

Thiên Phú Đơn

Đá Cường Hóa cấp 7

Độc Bộ Thiên Hạ
Thú cưỡi Bạch Trạch

Độc Bộ Thiên Hạ
Thú cưỡi Mèo Ba Tư

Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Tết Ất Mùi được kích hoạt trên nhân vật nữ

Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Tết Ất Mùi được kích hoạt trên nhân vật nam

Top