Xưng Bá Thiên Hạ

17/12 > 23/12/2015

Nạp Card Nhận Quà Khủng

N hận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Nạp Card Nhận Quà Khủng của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 03/12/2015
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 239 Từ sau bảo trì ngày 03/12 - 23h59 ngày 30/12/2015.
Từ server 240 trở về sau Từ ngày đầu tiên - ngày thứ 28 sau khi mở server

Nạp Card Nhận Quà Khủng

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 150 Thẻ 50.000 Exp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 2 200 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 3 200 Thú Hồn Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 4 60 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 5 200 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 6 500 Sách Thiên Phú  + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 7 200 Hắc Tinh Thiết + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 8 60.000 Danh Vọng + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 9 200 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 10 60 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 11 200 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 12 1.000 Hiệp Hồn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 13 300 Hổn Độn Dịch + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 14 300 Ngộ Tính Đơn - Sơ + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực
Ngày 15 100 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 16 600 Sách Thiên Phú + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 17 200 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 18 2.000 Công Trạng + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 19 200 Hắc Tinh Thiết  + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 20 100 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 21 500 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 22 800 Sách Thiên Phú + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 23 1.000 Hiệp Hồn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 24 200 Thú Hồn Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 25 200 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 26 300 Hỗn Độn Dịch + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 27 10 Dầu Chúc Phúc - Trung + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 28 500 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnd/ ngày (200 vàng / ngày).
 • Riêng đối với các mốc 8 ngày - 16 ngày - 26 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 26 ngày.
 • Riêng đối với server 239, sự kiện sẽ kết thúc sớm 1 ngày, nhân sĩ nạp trong hôm nay (03/12/2015) sẽ vẫn được tính cho sự kiện tháng 11, theo đó phần thưởng ngày và tích lũy cũng sẽ được trao theo sự kiện tháng 11 vào ngày hôm sau (04/12/2015).
 • Người chơi có thể đổi lại phần thưởng tích lũy tháng trước trong giao diện Ghép.
  • Đặc biệt, khi tích luỹ nạp thẻ đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày , 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc nạp tích lũy Phần Thưởng
8 ngày 3 Hộp Tâm Pháp Đỏ
16 ngày Thời trang: Ngang Bướng
26 ngày 1 Hộp Quà Thời Trang Cao Phú Soái: Khôi Ngô + Cánh Thổ Hào

Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

8 ngày

Hộp Tâm Pháp Đỏ

16 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Ngang Bướng

26 ngày

Độc Bộ Thiên Hạ
Khôi Ngô

Độc Bộ Thiên Hạ
Cánh Thổ Hào

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top