Vui Tết Đến - Hên Cả Năm

19/02 > 25/02/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Chào đón ngày mùng 1 Tết, Độc Bộ Thiên Hạ tiếp tục gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ với hàng triệu tặng thưởng hấp dẫn và vô cùng hấp dẫn. Tin chắc rằng, chư vị sẽ có thêm phần hào hứng trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 19/02/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 25/02/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 15 Tẩy Tủy Đơn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng
500 20 Tẩy Tủy Đơn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng
1.500 35 Tẩy Tủy Đơn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng
2.500 45 Tẩy Tủy Đơn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng
5.000 85 Tẩy Tủy Đơn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5
10.000 180 Tẩy Tủy Đơn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6
20.000 320 Tẩy Tủy Đơn + 50 Sách Hào Hiệp + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6
40.000 660 Tẩy Tủy Đơn + 100 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Cực Phẩm + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Chuyển 1-Bậc 10-10 Sao)
60.000 680 Tẩy Tủy Đơn + 200 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Cực Phẩm + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Chuyển 1-Bậc 10-10 Sao)
80.000 800 Tẩy Tủy Đơn + 400 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Siêu Phẩm + 6 Tiên Tinh Bảo Vật + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Đỉnh)
120.000 1.000 Tẩy Tủy Đơn + 800 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Siêu Phẩm + 8 Tiên Tinh Bảo Vật + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Đỉnh)
Top