Vô Song Thần Ngự

09/06 > 15/06/2016

Tử Trúc Lâm

Tương truyền trong giang hồ xuất hiện một sơn động bí ẩn, tiềm tàng vô vàn bảo vật và tài nguyên quý hiếm. Đã có biết bao nhân sĩ võ lâm từ khắp chốn bôn ba nghìn dặm để mà tìm đến. Liệu nhân sĩ nào sẽ may mắn tìm ra được cổ vật quý giá trước tiên?

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 09/06 đến hết ngày 12/06/2016.
 • Điều kiện tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ dùng Vàng hoặc Trúc Lâm Lệnh để tìm vật phẩm quý hiếm.
 • Lưu ý: Chỉ được dùng vàng nạp để tham gia.

Tử Trúc Lâm

  • Với giao diện đẹp mắt, Tử Trúc Lâm có cách chơi giống với Vô Lượng Động, chứa đựng nhiều đạo cụ và vật phẩm quý hiếm như: Thẻ Niên Hữu Ngư, Bộ Trang Bị Thanh Long, Tiên linh Bảo Thạch... cùng hàng ngàn tặng thưởng giá trị khác.

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp vào biểu tượng để tham gia tính năng Tử Trúc Lâm

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện chính của Tử Trúc Lâm

  • Tham gia cần:
Số lần tìmVật phẩm cần
VàngTrúc Lâm Lệnh
Tìm 1 lần 20 Vàng 1
Tìm 10 lần 190 Vàng 10
Tìm 50 lần 900 Vàng 50
  • Phần thưởng:
Tên quàSố lượng
Thẻ Niên Hữu Ngư 1
Sách Hiệp Khách 9 1
Thanh Long - Huyết Thần Kiếm 1
Thanh Long - Thao Thiết Hoàn 1
Thanh Long - Lưu Quang Ảnh 1
Thanh Long - Kỳ Lân Giác 1
Thanh Long - Thiên Nhân Đồ 1
Thanh Long - Ngưng Tuyết Cưng 1
Thanh Long - Kim Lũ Y 1
Thanh Long - Khốn Tiên Sách 1
Thanh Long - Mị Ảnh Hồn 1
Thanh Long - Lưu Tinh Nguyệt 1
Linh Phách Trang Bị Thần Thú 1
Tiên Linh Bảo Thạch 1
Bùa May Mắn 1
Bùa Căn Cốt 1
Dầu Chúc Phúc - Cao 1
Dầu Chúc Phúc - Siêu 1
Hộp Đá cấp 3 1
Hộp Đá cấp 4 1
Hộp Đá cấp 5 1
Hộp Đá cấp 6 1
Hộp Tinh Thạch cấp 3 1
Hộp Tinh Thạch cấp 4 1
Hộp Tinh Thạch cấp 5 1
Hộp Tinh Thạch cấp 6 1
Đá Cường Hóa cấp 3 1
Đá Cường Hóa cấp 4 1
Đá Cường Hóa cấp 5 1
Đá Cường Hóa Thần Thú cấp 2 1
Đá Cường Hóa Thần Thú cấp 3 1
Đá Cường Hóa Thần Thú cấp 4 1
Thịt Bò 5
Rượu Thể Lực - Cao 1
Đồng Luyện Ngục 20
Hỗn Độn Dịch 100
Sách Thiên Phú 100
Vô Tự Thư 3
Tinh Túy 20
  • Lưu ý: Các vật phẩm hiếm (Thẻ Niên Hữu Ngư, Sách Hiệp Khách 9, Bộ Trang Bị Thanh Long) sau khi đã tìm được sẽ không thể tìm gặp lần nữa.
  • Một số phần thưởng quý hiếm:
Tên quàHình ảnh

Thẻ Niên Hữu Ngư
Sách Hiệp Khách 9

Thanh Long - Huyết Thần Kiếm
Thanh Long - Thao Thiết Hoàn

Thanh Long - Lưu Quang Ảnh
Thanh Long - Kỳ Lân Giác

Tiên Linh Bảo Thạch

Quy tắc tham gia

 • Hệ thống gồm 2 hoạt động: TìmGiao Dịch đạo cụ, vật phẩm. Cụ thể là:
   • Tử Trúc Lâm: Dùng vàng nạp hoặc Trúc Lâm Lệnh để thực hiện tìm các đạo cụ và vật phẩm.

  Độc Bộ Thiên Hạ

   • Chợ: Cho phép thực hiện giao dịch mua hoặc bán các đạo cụ, vật phẩm.

  Độc Bộ Thiên Hạ

 • Lưu ý:
  • Các vật phẩm hiếm sau khi đã tìm được sẽ không thể tìm lại lần nữa.
  • Khi thực hiện các giao dịch mua và bán trong chợ, chỉ có thể dùng vàng nạp để trao đổi (Phí giao dịch là 10 Vàng). Đối với VIP sẽ được chiết khấu (hoặc miễn phí) khi tiến hành giao dịch.
  • Chỉ những vật phẩm không khóa mới có thể giao dịch trong chợ.
  • Tùy thuộc vào thời gian hoạt động của Vô Lượng Động mà chợ có thể đóng hoặc mở.
  • Thời giàn từ lúc mở bán đến khi người mua thấy vật phẩm là 5 phút.
Top