Tưng Bừng Quốc Khánh

27/08 > 09/09/2015

Ưu Hóa Bảo Vật

Bảo vật là tài nguyên vô cùng quý giá và hiếm hoi trong thế giới Độc Bộ Thiên Hạ. Vì lẽ đó, nếu quý nhân sĩ nào may mắn khám phá được những tính năng hấp dẫn tiềm tàng của các loại bảo vật này, sẽ được bổ trợ mà gia tăng uy lực bản thân bội phần hơn so với những hiệp khách khác.

Ưu hóa Cường hóa bảo vật

   • Tính năng Tự ghép: 
    • Khi cường hóa bảo vật sẽ tự động ghép.
    • Ưu tiên chọn đá cường hóa và bùa cường hóa cấp thấp trong túi.
    • Khi đá cường hóa không đủ sẽ tự động mua, bùa cường hóa không tự động mua.
    • Tự ghép bùa cường hóa: trừ vàng.
    • Cập nhật: Ghép bùa cường hóa cấp 8 trở lên.

Lưu ý

 • Mua Cường Hóa Thạch cấp 1 tại cửa hàng. Có thể dùng Cường Hóa Thạch cấp 1 ghép thành Cường Hóa Thạch cấp cao (tối đa đạt cấp 12).
 • Cấp cao nhất của cường hóa bảo vật là cấp 12  độ hoàn mỹ 100%.
 • Bảo vật có thể sử dụng Cường hóa phù để đạt độ hoàn mỹ 100%, tốn 1 Cường Hóa Thạch cấp tương ứng/ lần. Cường hóa phù sẽ nhận được trong hoạt động.
  • Chuyển dịch bảo vật:
   • Các bảo vật đồng vị có thể chuyển dịch lẫn nhau.
   • Sau khi chuyển dịch cấp cường hóa và độ hoàn mỹ của bảo vật sẽ được hoán đổi.
   • Chuyển dịch bảo vật thành công, cấp cường hóa và độ hoàn mỹ của bảo vật giữ nguyên không đổi.
   • Thuộc tính Bộ:
    • Sau khi cường hóa đủ 6 món bảo vật lên tới cùng 1 cấp nhất định (6 - 12) sẽ kích hoạt các thuộc tính bộ tương ứng.

    Hệ thống tinh thạch

    • Sau khi chuyển dịch cấp cường hóa và độ hoàn mỹ của bảo vật sẽ được hoán đổi.

    Hệ thống tinh thạch

   Top