Tưng Bừng Quốc Khánh

27/08 > 09/09/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 27/08/2015 - 24h00 ngày 09/09/2015.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Tri Ân Nạp Thẻ

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 15 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 1 Xúc Xắc + 1 Bùa Hóa Hồn + 1 Hộp Đá cấp 5 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 100 Hoa Phượng + 100 Hồn Lực
500 30 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 1 Xúc Xắc + 3 Bùa Hóa Hồn + 2 Hộp Đá cấp 5 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 200 Hoa Phượng + 100 Hồn Lực
1.500 60 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 2 Xúc Xắc + 5 Bùa Hóa Hồn + 4 Hộp Đá cấp 5 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 700 Hoa Phượng + 200 Hồn Lực
2.500 100 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 2 Xúc Xắc + 7 Bùa Hóa Hồn + 3 Hộp Đá cấp 6 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 1.200 Hoa Phượng + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 200 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 3 Xúc Xắc + 10 Bùa Hóa Hồn + 5 Hộp Đá cấp 6 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 50 Sách Hào Hiệp + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 350 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 5 Xúc Xắc + 12 Bùa Hóa Hồn + 4 Hộp Đá cấp 7 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 150 Sách Hào Hiệp + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 550 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 7 Xúc Xắc + 14 Bùa Hóa Hồn + 6 Hộp Đá cấp 7 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 300 Sách Hào Hiệp + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 800 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 8 Xúc Xắc + 16 Bùa Hóa Hồn +  4 Hộp Đá cấp 8 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 500 Sách Hào Hiệp + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 1.000 Tẩy Tủy Đơn - Cao + 10 Xúc Xắc + 18 Bùa Hóa Hồn + 6 Hộp Đá cấp 8 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 4800 Sách Hào Hiệp + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top