Tưng Bừng Quốc Khánh

27/08 > 09/09/2015

Gói Quà Chí Tôn

Cùng Độc Bộ Thiên Hạ chào mừng Lễ Quốc Khánh cùng sự kiện Gói Quà Giới Hạn với nhiều ưu đãi cực khủng. Quý nhân sĩ sẽ chỉ có duy nhất 1 cơ hội để sở hữu 4 Gói Quà Chí Tôn, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận thưởng cự kỳ hấp dẫn này để bước đường hành tẩu giang hồ được thuận lợi hơn nhé!

Thời gian & Đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/08/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 09/09/2015.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Gói Quà Giới Hạn

    • Nhấp chọn biếu tượng Mua Giới Hạn để mỡ giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các gói quà giới hạn dưới đây sẽ nhận được một trong các tặng thưởng tương ứng. Chi tiết như sau:
MuaGiáTối đa mua/ Sự kiệnPhần thưởng nhận được
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Thú Cưỡi Chí Tôn
5.000 vàng nạp 1 gói 1.800 Thú Hồn Đơn
300 Hỗn Độn Dịch
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Đẳng Cấp Chí Tôn
5.000 vàng nạp 1 gói 7.000 Hiệp Hồn
8.000 Đồng Tôn Sư
9.000 Công Trạng
10.000 Danh Vọng
1.400 Thẻ 50.000 EXP
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Thiên Phú Chí Tôn
5.000 vàng nạp 1 gói 2.800 Sách Thiên Phú
10 Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Thần Binh Chí Tôn
5.000 vàng nạp 1 gói 900 Hắc Tinh Thiết
30 Bùa May Mắn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Vô Tự Thư
200 vàng khóa 60 gói 1 Thẻ Hào Hiệp
72 Vô Tự Thư
36 Vô Tự Thư
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hắc Tinh Thiết
200 vàng khóa 25 gói 1 Thẻ Hào Hiệp
72 Hắc Tinh Thiết
36 Hắc Tinh Thiết
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Đá Cường Hóa cấp 7
1.000 vàng khóa 20 gói 5 Đá Cường Hóa cấp 7
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Dầu Chúc Phúc
888 vàng khóa 10 gói 8 Dầu Chúc Phúc - Sơ
3 Dầu Chúc Phúc - Trung
1 Dầu Chúc Phúc - Cao
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Hỗn Độn Dịch
250 vàng khóa 40 gói 1 Thẻ Gấu A Bảo
72 Hỗn Độn Dịch
36 Hỗn Độn Dịch
Độc Bộ Thiên Hạ
Túi Quà Thú Hồn 2
300 vàng khóa 25 gói 1 Sách Hiệp Khách Tầng 6
72 Thú Hồn Đơn
36 Thú Hồn Đơn

Quà Võ Hồn
200 vàng khóa 80 gói 50 Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Bạc
200 vàng khóa 80 gói 200 Thu Thuế Lệnh
Độc Bộ Thiên Hạ

Gói Quà Thiên Phú

200 vàng nạp 40 gói 1 Thẻ Hào Hiệp
128 Sách Thiên Phú
64 Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thiên Phú Đơn
488 vàng nạp 40 gói 10 Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hộp Tinh Thạch
400 vàng nạp 20 gói 1 Tinh Thạch cấp 5 ngẫu nhiên
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Hào Hiệp
1000 vàng nạp 20 gói 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 50 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thú Hồn Đơn
200 vàng nạp 40 gói 160 Thú Hồn Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Linh Phách Thần Thú
888 vàng nạp 5 gói Linh Phách Trang Bị Thần Thú
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Đá Cường Hóa Thần Thú

200 vàng nạp 30 gói
160 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
Danh sách phần thưởng
Độc Bộ Thiên Hạ
Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Vô Tự Thư
Độc Bộ Thiên Hạ
Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Gấu ABảo
Độc Bộ Thiên Hạ
Đá Cường Hóa cấp 7
Độc Bộ Thiên Hạ
Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Thú cưỡi Mèo Ba Tư
Độc Bộ Thiên Hạ
Thu Thuế Lệnh

Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Thú Hồn Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Đá Cường Hóa Thần Thú - Cao
Độc Bộ Thiên Hạ
Đá Cường Hóa Thần Thú - Trung
Độc Bộ Thiên Hạ
Linh Phách Thần Thú

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top