Tưng Bừng Giáng Sinh

18/12 > 24/12/2014

Tri Ân Nạp Thẻ

Hoạt động Tri Ân Nạp Thẻ sẽ khai mở từ sau bảo trì ngày 18/12/2014. Quý nhân sĩ có nhiều cơ hội khi tham gia tích lũy nạp vàng để nhận về những món quà giá trị. Chắc chắn, những vật phẩm hữu ích này sẽ giúp cho quá trình chinh chiến của chư vị được vạn phần thuận lợi hơn.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 18/12/2014.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 24/12/2014.

Tri Ân Nạp Thẻ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 1 Cơ Duyên Lệnh + 10 Hỗn Độn Dịch + 1 Rượu Thể Lực Cao
600 2 Cơ Duyên Lệnh + 20 Hỗn Độn Dịch + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.200 60 Hiệp Hồn + 3 Cơ Duyên Lệnh + 30 Hỗn Độn Dịch + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.400 150 Hiệp Hồn + 6 Cơ Duyên Lệnh + 40 Hỗn Độn Dịch + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
4.800 2 Bùa Căn Cốt + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 40 Hỗn Độn Dịch + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
9.600 4 Bùa Căn Cốt + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 60 Hỗn Độn Dịch  + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh
20.000 8 Bùa Căn Cốt + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 60 Hỗn Độn Dịch + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 12 Bùa Căn Cốt + 50 Sách Hào Hiệp + 190 Hỗn Độn Dịch + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 4 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 14 Bùa Căn Cốt + 100 Sách Hào Hiệp + 260 Hỗn Độn Dịch   + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
80.000 16 Bùa Căn Cốt + 200 Sách Hào Hiệp + 380 Hỗn Độn Dịch + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 20 Thẻ 50 Vạn Bạc
120.000 20 Bùa Căn Cốt + 300 Sách Hào Hiệp + 520 Hỗn Độn Dịch   + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 100 Ngộ Tính Đơn Sơ + 30 Thẻ 50 Vạn Bạc
Top