Tứ Phương Hội Tụ

26/06 > 01/07/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 26/06/2015 - 24h00 ngày 01/07/2015.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Tri Ân Nạp Thẻ 1

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 26/06/2015 - 24h00 ngày 28/06/2015.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 120 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 90 Công Trạng + 1 Hộp Đá cấp 5 + 2 Bùa May Mắn + 200 Ngôi Sao Ước Nguyện
500 180 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 180 Công Trạng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 2 Bùa May Mắn + 500 Ngôi Sao Ước Nguyện
1.500 360 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 420 Công Trạng + 4 Hộp Đá cấp 5 + 4 Bùa May Mắn + 1.000 Ngôi Sao Ước Nguyện
2.500 480 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 1.200 Công Trạng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 6 Bùa May Mắn + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 960 Hiệp Hồn + 3 Xúc Xắc + 2.100 Công Trạng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 10 Bùa May Mắn + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 1.920 Hiệp Hồn + 5 Xúc Xắc + 4.200 Công Trạng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 20 Bùa May Mắn + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 3.600 Hiệp Hồn + 7 Xúc Xắc + 8.400 Công Trạng + 6 Hộp Đá cấp 7 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 7.200 Hiệp Hồn + 8 Xúc Xắc + 16.800 Công Trạng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 10.800 Hiệp Hồn + 10 Xúc Xắc + 33.000 Công Trạng + 4 Hộp Đá cấp 9 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Tri Ân Nạp Thẻ 2

  • Thời gian diễn ra: Từ 0h00 ngày 29/06/2015 - 24h00 ngày 01/07/2015.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 120 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 2 Bùa Hóa Hồn + 1 Hộp Đá cấp 5 + 2 Bùa May Mắn + 200 Ngôi Sao Ước Nguyện
500 180 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 4 Bùa Hóa Hồn + 2 Hộp Đá cấp 5 + 2 Bùa May Mắn + 500 Ngôi Sao Ước Nguyện
1.500 360 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 6 Bùa Hóa Hồn + 4 Hộp Đá cấp 5 + 4 Bùa May Mắn + 1.000 Ngôi Sao Ước Nguyện
2.500 480 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 8 Bùa Hóa Hồn + 3 Hộp Đá cấp 6 + 6 Bùa May Mắn + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 960 Hiệp Hồn + 3 Xúc Xắc + 10 Bùa Hóa Hồn + 5 Hộp Đá cấp 6 + 10 Bùa May Mắn + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 1.920 Hiệp Hồn + 5 Xúc Xắc + 12 Bùa Hóa Hồn + 4 Hộp Đá cấp 7 + 20 Bùa May Mắn + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 3.600 Hiệp Hồn + 7 Xúc Xắc + 14 Bùa Hóa Hồn + 6 Hộp Đá cấp 7 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 7.200 Hiệp Hồn + 8 Xúc Xắc + 16 Bùa Hóa Hồn + 4 Hộp Đá cấp 8 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 10.800 Hiệp Hồn + 10 Xúc Xắc + 18 Bùa Hóa Hồn + 4 Hộp Đá cấp 9 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top