Truy Tìm Bảo Vật

08/04 > 15/04/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình đặc biệt mang tên Tri Ân Nạp Thẻ với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 09/04/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 15/04/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Đồng Tôn Sư + 1 Thiên Phú Đơn + 1 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thú Hồn Đơn + 1 Hộp Đá Cấp 5 + 100 Hồn Lực
500 60 Đồng Tôn Sư + 2 Thiên Phú Đơn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 40 Thú Hồn Đơn + 2 Hộp Đá Cấp 5 + 200 Hồn Lực
1.500 120 Đồng Tôn Sư + 3 Thiên Phú Đơn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 80 Thú Hồn Đơn + 4 Hộp Đá Cấp 5 + 400 Hồn Lực
2.500 160 Đồng Tôn Sư + 4 Thiên Phú Đơn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 100 Thú Hồn Đơn + 3 Hộp Đá Cấp 6 + 3 Hộp Tinh Thạch Cấp 2
5.000 320 Đồng Tôn Sư + 5 Thiên Phú Đơn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 200 Thú Hồn Đơn + 5 Hộp Đá Cấp 6 + 5 Hộp Tinh Thạch Cấp 2 + 6 Tiên Tinh Bảo Vật
10.000 640 Đồng Tôn Sư + 6 Thiên Phú Đơn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 400 Thú Hồn Đơn + 4 Hộp Đá Cấp 7 + 4 Hộp Tinh Thạch Cấp 3 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày)
20.000 1.200 Đồng Tôn Sư + 8 Thiên Phú Đơn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 600 Thú Hồn Đơn + 6 Hộp Đá Cấp 7 + 6 Hộp Tinh Thạch Cấp 3 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày)
40.000 2.400 Đồng Tôn Sư + 10 Thiên Phú Đơn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 600 Thú Hồn Đơn + 4 Hộp Đá Cấp 8 + 4 Hộp Tinh Thạch Cấp 4 + 2 Bùa Cường Hóa - Siêu Cấp 6
60.000 2.400 Đồng Tôn Sư + 12 Thiên Phú Đơn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 800 Thú Hồn Đơn + 6 Hộp Đá Cấp 8 + 6 Hộp Tinh Thạch Cấp 4 + 2 Bùa Cường Hóa - Siêu Cấp 7
80.000 2.400 Đồng Tôn Sư + 14 Thiên Phú Đơn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 800 Thú Hồn Đơn + 8 Hộp Đá Cấp 8 + 8 Hộp Tinh Thạch Cấp 4 + 3 Thú Thần Đơn - SL (Đỉnh)
120.000 3.400 Đồng Tôn Sư + 18 Thiên Phú Đơn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 999 Thú Hồn Đơn + 4 Hộp Đá Cấp 9 + 5 Hộp Tinh Thạch Cấp 5 + 4 Thú Thần Đơn - Công (Đỉnh)

Lưu ý

Thiên Phú Đơn là vật phẩm mới được ra mắt của Độc Bộ Thiên Hạ, có công dụng gia tăng uy lực vượt trội. Theo đó, nếu cấp thiên phú của nhân vật càng cao, sẽ dùng được số lượng Thiên Phú Đơn càng nhiều.

Top