Truy Tìm Bảo Vật

08/04 > 15/04/2015

Có Tiêu Có Quà

Tuy mới được ra mắt, nhưng hoạt động Có Tiêu Có Quà đã thu hút được đông đảo sự tham gia của anh hùng hào kiệt khắp bốn phương. Vì lẽ đó, nhằm mang đến ngày càng nhiều hơn nữa các vật phẩm hữu ích, cũng như hỗ trợ cho chư vị nhân sĩ trên bước đường hành tẩu, Độc Bộ Thiên Hạ tiếp tục mang đến hoạt động tiêu phí này với những đổi mới bất ngờ về tặng thưởng của chương trình.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 09/04/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 15/04/2015.

Cách thức tham gia

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng "Quà Tiêu Phí " để tham gia hoạt động

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ tiêu phí đủ số lượng Vàng thỏa điều kiện mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như dưới đây.

Có Tiêu Có Quà Đợt 1

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 09/04 đến 24h00 ngày 10/04/15.
Mức tiêu phíPhần thưởng
500 2 Ngân Phiếu 20 + 9 Hoa Hồng  + 10 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Cao
1.000 3 Ngân Phiếu 20 + 18 Hoa Hồng  + 15 Tấy Tủy Đơn - Cao + 2 Rược Thể Lực - Cao
2.000 2 Ngân Phiếu 40 + 1 Đóa Hồng 99 Bông + 20 Tấy Tủy Đơn - Cao + 4 Rượu Thể Lực - Cao
5.000 4 Ngân Phiếu 40 + 2 Đóa Hồng 99 Bông + 30 Tấy Tủy Đơn - Cao + 5 Rượu Thể Lực - Cao
10.000 5 Ngân Phiếu 40 + 3 Đóa Hồng 99 Bông + 40 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Siêu + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc
20.000 8 Ngân Phiếu 40 + 5 Đóa Hồng 99 Bông + 50 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Đá Tam Sinh Bậc 1 + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 1 Rượu Thể Lực - Siêu
40.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 60 Tấy Tủy Đơn - Cao + 2 Đá Tam Sinh Bậc 1 + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu
50.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 70 Tấy Tủy Đơn - Cao + 4 Đá Tam Sinh Bậc 1 + 2 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu

Có Tiêu Có Quà Đợt 2

  • Thời gian diễn ra: Từ ngày 11/04 đến 24h00 ngày 12/04/15.
Mức tiêu phíPhần thưởng
500 2 Ngân Phiếu 20 + 9 Hoa Hồng  + 10 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Cao
1.000 3 Ngân Phiếu 20 + 18 Hoa Hồng  + 15 Tấy Tủy Đơn - Cao + 2 Rược Thể Lực - Cao
2.000 2 Ngân Phiếu 40 + 1 Đóa Hồng 99 Bông + 20 Tấy Tủy Đơn - Cao + 4 Rượu Thể Lực - Cao
5.000 4 Ngân Phiếu 40 + 2 Đóa Hồng 99 Bông + 30 Tấy Tủy Đơn - Cao + 5 Rượu Thể Lực - Cao
10.000 5 Ngân Phiếu 40 + 3 Đóa Hồng 99 Bông + 40 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Siêu + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc
20.000 8 Ngân Phiếu 40 + 5 Đóa Hồng 99 Bông + 50 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Đá Tam Sinh Bậc 2 + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 1 Rượu Thể Lực - Siêu
40.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 60 Tấy Tủy Đơn - Cao + 2 Đá Tam Sinh Bậc 2 + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu
50.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 70 Tấy Tủy Đơn - Cao + 4 Đá Tam Sinh Bậc 2 + 2 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu

Có Tiêu Có Quà Đợt 3

  • Thời gian diễn ra: Từ ngày 13/04 đến 24h00 ngày 15/04/15.
Mức tiêu phíPhần thưởng
500 2 Ngân Phiếu 20 + 9 Hoa Hồng  + 10 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Cao
1.000 3 Ngân Phiếu 20 + 18 Hoa Hồng  + 15 Tấy Tủy Đơn - Cao + 2 Rược Thể Lực - Cao
2.000 2 Ngân Phiếu 40 + 1 Đóa Hồng 99 Bông + 20 Tấy Tủy Đơn - Cao + 4 Rượu Thể Lực - Cao
5.000 4 Ngân Phiếu 40 + 2 Đóa Hồng 99 Bông + 30 Tấy Tủy Đơn - Cao + 5 Rượu Thể Lực - Cao
10.000 5 Ngân Phiếu 40 + 3 Đóa Hồng 99 Bông + 40 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Siêu + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc
20.000 8 Ngân Phiếu 40 + 5 Đóa Hồng 99 Bông + 50 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Đá Tam Sinh Bậc 3 + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 1 Rượu Thể Lực - Siêu
40.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 60 Tấy Tủy Đơn - Cao + 2 Đá Tam Sinh Bậc 3 + 1 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu
50.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 70 Tấy Tủy Đơn - Cao + 4 Đá Tam Sinh Bậc 3 + 2 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu

Lưu ý

Tẩy Tủy Đơn cao là vật phẩm mới được ra mắt của Độc Bộ Thiên Hạ, có khả năng nâng cao uy lực mạnh mẽ của thú cưỡi. Bao gồm có 9 loại Tấy Tủy Đơn với những công dụng đặc biệt giúp gia tăng các thuộc tính tương ứng cho thú cưỡi của nhân sĩ.

Top