Tri Ân Nạp Thẻ

21/01 > 28/01/2015

Tri Ân Nạp Thẻ Giữa Tuần

Trên con đường hành trượng hiệp nghĩa, tuy ly kì nhưng cũng lắm cạm bẫy chông gai hiểm hóc. Chính vì lẽ đó, nhằm giúp cho quý đồng đạo có được thực lực mạnh mẽ để chiến thắng mọi thế lực gian tà trên hành trình bôn tẩu. Độc Bộ Thiên Hạ thân gửi đến chư vị chuỗi sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ định kỳ với hàng ngàn tặng thưởng giá trị và hấp dẫn.

Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tham gia vào hoạt động Tri Ân Nạp Thẻ Giữa Tuần. Nhanh tham gia ngay!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/01/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 28/01/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ Giữa Tuần

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 28 Thú Hồn Đơn + 1 Rượu Thể Lực Cao
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 38 Thú Hồn Đơn + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 60 Thú Hồn Đơn+ 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên lệnh Cao + 80 Thú Hồn Đơn + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 100 Thú Hồn Đơn+ 1000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao 
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 120 Thú Hồn Đơn + 1.000 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 10 Bùa May Mắn
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 180 Thú Hồn Đơn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 20 Bùa May Mắn
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 260 Thú Hồn Đơn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 30 Bùa May Mắn
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 460 Thú Hồn Đơn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 35 Bùa May Mắn
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 660 Thú Hồn Đơn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 35 Bùa May Mắn
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 880 Thú Hồn Đơn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 1 Thần Thú Đơn Công (Đỉnh)
Top