Tri Ân Nạp Thẻ

21/01 > 28/01/2015

Tri Ân Nạp Thẻ Đầu Tuần

Trên con đường hành trượng hiệp nghĩa, tuy ly kì nhưng cũng lắm cạm bẫy chông gai hiểm hóc. Chính vì lẽ đó, nhằm giúp cho quý đồng đạo có được thực lực mạnh mẽ để chiến thắng mọi thế lực gian tà trên hành trình bôn tẩu. Độc Bộ Thiên Hạ thân gửi đến chư vị chuỗi sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ định kỳ với hàng ngàn tặng thưởng giá trị và hấp dẫn.

Chào đón hoạt động Tri Ân Nạp Thẻ Đầu Tuần  để không bỏ lỡ những vật phẩm hữu ích và trải nghiệm mới mẻ cùng hoạt động.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 25/01/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 26/01/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ Đầu Tuần

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 56 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Cao
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 76 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 120 Sách Thiên Phú + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên lệnh Cao + 160 Sách Thiên Phú + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 200 Sách Thiên Phú + 1000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao 
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 240 Sách Thiên Phú + 1.000 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 10 Bùa May Mắn
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 260 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 20 Bùa May Mắn
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 520 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 30 Bùa May Mắn
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 920 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 6 Mảnh Thú Linh
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 1.220 Sách Thiên Phú + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 6 Mảnh Thú Linh
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 1.660 Sách Thiên Phú + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 1 Thần Thú Đơn Công (Đỉnh)
Top