Tri Ân Nạp Thẻ

21/01 > 28/01/2015

Tri Ân Nạp Thẻ Cuối Tuần

Trên con đường hành trượng hiệp nghĩa, tuy ly kì nhưng cũng lắm cạm bẫy chông gai hiểm hóc. Chính vì lẽ đó, nhằm giúp cho quý đồng đạo có được thực lực mạnh mẽ để chiến thắng mọi thế lực gian tà trên hành trình bôn tẩu. Độc Bộ Thiên Hạ thân gửi đến chư vị chuỗi sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ định kỳ với hàng ngàn tặng thưởng giá trị và hấp dẫn.

Nào cùng bắt đầu ngay sự kiện với hoạt động Tri Ân Nạp Thẻ Cuối Tuần đầy hấp dẫn để mang về những tài nguyên và kinh nghiệm thật bổ ích.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 22/01/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 24/01/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ Cuối Tuần

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh +  28 Hắc Tinh Thiết + 1 Rượu Thể Lực Cao
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 38 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 60 Hắc Tinh Thiết + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên lệnh Cao + 80 Hắc Tinh Thiết + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 100 Hắc Tinh Thiết + 1000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao 
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 120 Hắc Tinh Thiết + 1.000 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 10 Bùa May Mắn
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 180 Hắc Tinh Thiết + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 20 Bùa May Mắn
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 260 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 30 Bùa May Mắn
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 460 Hắc Tinh Thiết + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 35 Bùa May Mắn
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 660 Hắc Tinh Thiết + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 35 Bùa May Mắn
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 880 Hắc Tinh Thiết + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 40 Bùa may mắn
Top