Tri Ân Nạp Thẻ

15/01 > 21/01/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến cho quý nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ ngày càng nhiều hoạt động thú vị và cơ hội nhận thưởng cực kỳ hấp dẫn. Độc Bộ Thiên Hạ thân gửi đến quý nhân sĩ gần xa sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ với hàng ngàn tặng phẩm giá trị. Tin chắc rằng với nội dung sự kiện đầy cuốn hút này, nhân sĩ sẽ thêm phần hứng khởi để thỏa sức trải nghiệm chuyến hành trình phiêu lưu võ hiệp.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/01/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 21/01/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 28 Vô Tự Thư + 1 Rượu Thể Lực Cao
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 38 Vô Tự Thư + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 60 Vô Tự Thư + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 80 Vô Tự Thư + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 100 Vô Tự Thư + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 120 Vô Tự Thư + 1.000 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + Vé Thú Hồn 50% (3 ngày) + 10 Bùa May Mắn
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 180 Vô Tự Thư + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Tâm Pháp 50% (3 ngày) + 20 Bùa May Mắn
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 260 Vô Tự Thư + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 30 Bùa May Mắn
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 460 Vô Tự Thư + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 660 Vô Tự Thư + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 880 Vô Tự Thư + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7
Top