Tri Ân Nạp Thẻ

07/01 > 14/01/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

M

ừng xuân Ất Mùi, Độc Bộ Thiên Hạ thân gửi đến quý nhân sĩ gần xa sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ với hàng ngàn tặng thưởng vô cùng hấp dẫn. Vẫn nội dung hoạt động quen thuộc, tuy nhiên sự kiện xuân này sẽ mang đến cho chư vị nhiều cơ hội sở hữu những vật phẩm quý hiếm và giá trị. Tin chắc rằng, các tài nguyên hữu ích này sẽ giúp các nhân sĩ võ lâm phát huy tối ưu công lực, khuynh đảo giang hồ.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 08/01/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 14/01/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 15 Thú Hồn Đơn + 1 Rượu Thể Lực Cao
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 30 Thú Hồn Đơn + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.500 120 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 70 Thú Hồn Đơn + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.500 160 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 50 Thú Hồn Đơn + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 70 Thú Hồn Đơn + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 100 Thú Hồn Đơn + 1.000 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + Vé Thú Hồn -50%(5 ngày) + 10 Bùa May Mắn
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 150 Thú Hồn Đơn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp+ Vé Tâm Pháp -50%(5 ngày) + 20 Bùa May Mắn
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 200 Thú Hồn Đơn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp+ Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 30 Bùa May Mắn
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 400 Thú Hồn Đơn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 600 Thú Hồn Đơn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 800 Thú Hồn Đơn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 3 Thần Thú Đơn-Công (Đỉnh)
Top