Tri Ân Nạp Thẻ

30/12 > 07/01/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Xuân về tươi vui mang đến bầu không khí phấn khởi cho nhân sĩ khắp chốn. Trong những ngày đầu năm này, hãy để tài lộc may mắn đến gõ cửa nhà chư vị với sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ. Thân mời quý nhân sĩ cùng đón tham gia sự kiện hấp dẫn này để không bỏ lỡ những phần quà vô cùng giá trị!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau thời gian bảo trì ngày 31/12/2014.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 07/01/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 20 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 20 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Cao
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 40 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Cao
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 60 Sách Thiên Phú + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 80 Sách Thiên Phú + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 80 Sách Thiên Phú + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 120 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 120 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 380 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 4 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 520 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 760 Sách Thiên Phú + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4
120.000

3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 1.040 Sách Thiên Phú + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 3 Thần Thú Đơn-Công (Đỉnh)

Top