Tranh Đoạt Thần Dương

21/01 > 27/01/2016

Đua Top Tiêu Phí

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 21/01/2016 - 23h59 ngày 27/01/2016.
  • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Quà Thần Binh

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng để kích hoạt giao diện

Độc Bộ Thiên HạGiao diện Đua Top Tiêu Phí

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng Vàng ( Vàng Khóa ) sẽ nhận được Điểm Tích Lũy.
  • 1 Vàng tiêu phí = 1 Điểm Tích Lũy điểm tích lũy càng cao thì thứ hạng càng cao.
  • Tiêu phí đạt đủ 10.000 Vàng ( bao gồm cả Vàng lẫn Vàng khóa ) mới có thể tham gia trên bảng xếp hạng.
Hạng
Phần Thưởng

Vàng Hoàn Trả
1 1 Quà Hồn Thạch Lv4 1 Gói Quà Đặc Cấp 2 Bản Vẽ Huyền Vũ 16%
2 1 Quà Hồn Thạch Lv3 1 Gói Quà Đặc Cấp 1 Bản Vẽ Huyền Vũ 15%
3 1 Quà Hồn Thạch Lv2 1 Gói Quà Đặc Cấp 5 Mảnh Bản Vẽ Huyền Vũ 14%
4 ~ 10 1 Quà Hồn Thạch Lv1 1 Gói Quà Cao Cấp 13%
11 ~ 50 4 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt Lv1 1 Gói Quà Quần Hào - 12%
51 ~ 100 2 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt Lv1 1 Gói Quà Quần Hào - 12%

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top