Trái Cây Tươi Mát

25/02 > 02/03/2016

Điểm Danh 28 Ngày

Nhận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Điểm Danh 28 Ngày của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 25/02/2016
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 268 Từ sau bảo trì ngày 25/02 - 23h59 ngày 23/03/2016.
Từ server 269 trở về sau Từ ngày đầu tiên mở sever và kết thúc lúc 23/03/2016

Tri Ân Nạp Thẻ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Lưu Ý: Tất cả mọi máy chủ đều tham gia sự kiện bắt đầu từ ngày 25/02 và kết thúc vào ngày 23/03.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 2 150 Thẻ 50.000 EXP + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 3 300 Thú Hồn Đơn + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 4 60 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 5 15.000 Công Trạng + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 6 60.000 Danh Vọng + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 7 500 Sách Thiên Phú + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 8 500 Sách Hào Hiệp + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 9 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 10 300 Hắc Tinh Thiết + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 11 200 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 12 400 Hắc Tinh Thiết + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 13 300 Hổn Độn Dịch + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 14 600 Sách Thiên Phú - Trung + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực
Ngày 15 200 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 16 300 Đồng Luyện Ngục + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 17 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 18 15.000 Công Trạng + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 19 400 Hắc Tinh Thiết + 1 Thoát Phàm Đơn  + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 20 200 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 21 500 Sách Hào Hiệp + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 22 600 Sách Thiên Phú + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 23 15.000 Hiệp Hồn + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 24 300 Thú Hồn Đơn + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 25 300 Đồng Luyện Ngục + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 26 300 Hỗn Độn Dịch + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 27 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 28 500 Sách Hào Hiệp + 1 Thoát Phàm Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnđ/ngày.
 • Riêng đối với các mốc 8 ngày - 16 ngày - 26 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 26 ngày.
  • Đặc biệt, khi tích luỹ nạp thẻ đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày , 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc nạp tích lũy Phần Thưởng
8 ngày 2.400 Sách Thiên Phú
16 ngày 1 Voi Thiên Trúc
26 ngày 1 Thiên Sứ Chi Dực

Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

8 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Thiên Phú

16 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Voi Thiên Trúc

26 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Thiên Sứ Chi Dực

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top