Tinh Luyện Thần Trang

14/01 > 20/01/2016

Tích Lũy Nạp

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 14/01 - 24h00 đến hết ngày 20/01/2016.
  • Điều kiện tham gia: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Tri Ân Nạp Thẻ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Điểm tích luỹ 2 ngày làm mới 1 lần.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 90 Công Trạng + 1 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 200 Sao Ước Nguyện
500 180 Công Trạng + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 400 Sao Ước Nguyện + 200 Hồn Lực
1.500 420 Công Trạng + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Xúc Xắ + 3 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 800 Sao Ước Nguyện + 3 Phiếu Mua
2.500 1.200 Công Trạng + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Xúc Xắc + 8 Quà Khí Hồn Đơn + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 1.600 Sao Ước Nguyện + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 2.400 Công Trạng + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 3 Xúc Xắc + 12 Quà Khí Hồn Đơn + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 500 Sách Hào Hiệp + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 4.800 Công Trạng + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 5 Xúc Xắc + 18 Quà Khí Hồn Đơn + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1.250 Sách Hào Hiệp + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 8.600 Công Trạng + 4 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 7 Xúc Xắc + 22 Quà Khí Hồn Đơn + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1 Quà Cường Hóa Hào Hoa + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 17.200 Công Trạng + 4 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 8 Xúc Xắc + 26 Quà Khí Hồn Đơn + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 1 Quà Cường Hóa Hào Hoa + 14 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 33.000 Công Trạng + 10 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 10 Xúc Xắc + 32 Quà Khí Hồn Đơn + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 2 Quà Cường Hóa Hào Hoa + 18 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Điều chỉnh thuộc tính Thần Thú Đơn:

Phần thưởng Quà Khí Hồn Đơn

Khí HồnHình ảnhCông dụng
Ngoại Công Độc Bộ Thiên Hạ Tăng vĩnh viễn thuộc tính cố định Ngoại Công +800
Nội Công Độc Bộ Thiên Hạ Tăng vĩnh viễn thuộc tính cố định Nội Công +800
Ngoại Phòng Độc Bộ Thiên Hạ Tăng vĩnh viễn thuộc tính cố định Ngoại Phòng +1.200
Nội Phòng Độc Bộ Thiên Hạ Tăng vĩnh viễn thuộc tính cố định Nội Phòng +1.000
Sinh Lực Độc Bộ Thiên Hạ Tăng vĩnh viễn thuộc tính cố định Sinh Lực +2.000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top