Tiết Tháng 03

12/03 > 18/03/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình đặc biệt mang tên Tri Ân Nạp Thẻ với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 12/03/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 18/03/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng + 3 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng + 3 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng + 4 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng + 8 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 2 Đá Cường Hóa Thần Thú - Trung + 2 Hộp Đá cấp 7 + 1 Hộp Trang Bị Thú
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + 3 Đá Cường Hóa Thần Thú - Trung + 2 Sách Hiệp Khách tầng 6 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) 
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 1 + 1 Sách Hiệp Khách Tầng 7 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày)
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 6 Đá Cường Hóa Thần Thú - Trung + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 2 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 8 Bùa Hóa Hồn + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3 + 1 Hộp Tinh Thạch cấp 5
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 12 Bùa Hóa Hồn + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 4 + 3 Thú Thần Đơn- Công (Đỉnh)
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 16 Bùa Hóa Hồn + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 5 + 4 Thú Thần Đơn- Công (Đỉnh)
Top