Tiền Trang Tương Dương

15/01 > 21/01/2015

Tiền Trang Tương Dương

C ơn bão quà tặng "khủng" sẽ đổ bộ đến thế giới Độc Bộ Thiên Hạ. Nhân sĩ hãy sẵn sàng để tham gia cùng các hoạt động của sự kiện Tiền Trang Tương Dương. Hàng ngàn tặng thưởng hấp dẩn đón chờ chư vị khám phá trong các gói quà đặc biệt của Độc Bộ Thiên Hạ.

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/01/2015.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 21/01/2015.

Tiền Trang Tương Dương

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng Mua Giới Hạn nằm ở vị trí hàng trên của giao diện

  • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.
  • Giao diện

Hệ thống tinh thạch

  • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các loại quà giới hạn theo quy định sẽ có khả năng nhận được vật phẩm giá trị và hấp dẫn. Chi tiết như sau:
MuaPhần thưởng nhận được
1 Gói Quà Thú Hồn 1 Hộp đá cấp 8
32 Thú Hồn Đơn
16 Thú Hồn Đơn
1 Gói Quà Hắc Tinh Thiết 1 Hộp đá cấp 8
32 Hắc Tinh Thiết
16 Hắc Tinh Thiết
1 Gói Quà Thần Thú 1 Hộp đá cấp 8
32 Sách Thiên Phú
16 Sách Thiên Phú
  • Phần thưởng
Tên quàHình ảnh

Hộp đá cấp 8
Thú Hồn Đơn

Hắc Tinh Thiết
Sách Thiên Phú
 • Lưu ý:
  • Tốn 100 vàng/ gói quà để mua các loại quà giới hạn.
  • Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ được mua số lượng tối đa là 28 gói quà đối với mỗi loại.
Top