Thương Gia Hải Tặc

18/08 > 24/08/2016

Gói Quà Giới Hạn

Độc Bộ Thiên Hạ tiếp tục khai mở sự kiện Gói Quà Giới Hạn với nhiều ưu đãi cực khủng. Quý nhân sĩ sẽ sở hữu nhưng vật phẩm giá trị, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận thưởng cự kỳ hấp dẫn này để bước đường hành tẩu giang hồ được thuận lợi hơn nhé!

Thời gian & Đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 18/08/2016 đến 23h59 ngày 24/08/2016.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Gói Quà Giới Hạn

    • Nhấp chọn biếu tượng Mua Giới Hạn để mở giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các gói quà giới hạn dưới đây sẽ nhận được một trong các tặng thưởng tương ứng. Chi tiết như sau:

MuaGiáTối đa mua/ Sự kiệnCơ hội nhận được phần thưởng

Gói Quà Bản Vẽ Huyền Vũ
2.520 vàng khóa 2 gói 10 Mảnh Bản Vẽ Huyền Vũ
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Dầu Chúc Phúc
888 vàng khoá 10 gói 8 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 3 Dầu Chúc Phúc - Trung + 1 Dầu Chúc Phúc - Cao
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Linh Khí
888 vàng khoá 10 gói 2 Bình Linh Khí - To + 16 Bình Linh Khí - Nhỏ

Quà Võ Hồn
200 vàng khoá 40 gói 50 Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Bạc
200 vàng khoá 40 gói 200 Thu Thuế Lệnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Chuyển Môn Phái
8.888 vàng khoá 1 gói 1 Thẻ Chuyển Môn Phái
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hiệp Hồn
1.110 vàng khóa 10 gói 20.000 Hiệp Hồn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hắc Tinh Thiết 3
300 vàng khoá 30 gói 2 Tiên Linh Bảo Vật
72 Hắc Tinh Thiết
36 Hắc Tinh Thiết

Độc Bộ Thiên Hạ

Gói Quà Hộp Tâm Pháp Đỏ

2.000 vàng khóa 3 gói 1 Tâm Pháp Phẩm Chất Đỏ
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Sách Thiên Phú
500 vàng nạp 10 gói 2.400 Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Khổng Tước Vương
300 vàng nạp 10 gói 40 Mảnh Thẻ Khổng Tước Vương
20 Mảnh Thẻ Khổng Tước Vương
10 Mảnh Thẻ Khổng Tước Vương
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Bạch Vũ Tước
300 vàng nạp 10 gói 40 Mảnh Thẻ Bạch Vũ Tước
20 Mảnh Thẻ Bạch Vũ Tước
10 Mảnh Thẻ Bạch Vũ Tước
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Hào Hiệp
750 vàng nạp 20 gói 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 50 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thiên Phú Đơn
300 vàng nạp 30 gói 15 Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Bí Kíp 1
300 vàng nạp 2 gói 6 Mảnh Bí Kíp Đa Năng
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Bí Kíp 2
600 vàng nạp 2 gói 12 Mảnh Bí Kíp Đa Năng
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Bí Kíp 3
900 vàng nạp 2 gói 18 Mảnh Bí Kíp Đa Năng
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Bí Kíp 4
1.200 vàng nạp 2 gói 24 Mảnh Bí Kíp Đa Năng
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Bí Kíp 5
1.800 vàng nạp 2 gói 30 Mảnh Bí Kíp Đa Năng
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 1
400 vàng nạp 2 gói 32 Hộp Đá cấp 4 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 2.500 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 2
800 vàng nạp 2 gói 64 Hộp Đá cấp 4 + 16 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 5.000 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 3
1.111 vàng nạp 2 gói 84 Hộp Đá cấp 4 + 22 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 10.000 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 4
1.666 vàng nạp 2 gói 32 Hộp Đá cấp 5 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 15.000 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 5
2.222 vàng nạp 2 gói 64 Hộp Đá cấp 5 + 16 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 20.000 Đá Hoa Văn

Danh sách phần thưởng
Độc Bộ Thiên Hạ
Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Tẩy Tủy Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Bạch Vũ Tước
Độc Bộ Thiên Hạ
Hỗn Độn Dịch
Độc Bộ Thiên Hạ
Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Khổng Tước Vương
Độc Bộ Thiên Hạ
Thu Thuế Lệnh

Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Bí Kíp Đa Năng
Độc Bộ Thiên Hạ
Bình Linh Khí
Độc Bộ Thiên Hạ
Hắc Tinh Thiết
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộp Tâm Pháp Đỏ

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top