Thần Trang Tuyệt Đỉnh

30/07 > 05/08/2015

Nạp Card Nhận Quà Khủng

N hận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Nạp Card Nhận Quà Khủng của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 02/07/2015
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 162 Từ sau bảo trì ngày 02/07 - 24h00 ngày 31/07/2015.
Từ server 163 trở về sau Từ ngày đầu tiên - ngày thứ 30 sau khi mở server

Nạp Card Nhận Quà Khủng

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú như sau:
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 200 Hiệp Hồn + 200 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 2 200 Đồng Tôn Sư + 200 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 3 1.000 Công Trạng + 300 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 4 100 Thú Hồn Đơn + 400 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 5 100 Hắc Tinh Thiết + 400 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 6 100 Hổn Độn Dịch +  400 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 7 500 Sách Thiên Phú +  800 Đá Hoa Văn + 1 Bộc Tòng Đầu Sức + 1 Bộ Bộc Tòng
Ngày 8 500 Hiệp Hồn + 800 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 9 300 Đồng Tôn Sư + 800 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 10 2.000 Công Trạng + 900 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 11 200 Thú Hồn Đơn + 900 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 12 200 Hắc Tinh Thiết + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 13 200 Hổn Độn Dịch +  1.000 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 14 700 Sách Thiên Phú + 1.500 Đá Hoa Văn + 1 Cánh Phi Thiên + 5 Thẻ 100 Vàng
Ngày 15 700 Hiệp Hồn + 1.200 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 16 500 Đồng Tôn Sư + 1.200 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 17 4.000 Công Trạng + 1.200 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 18 300 Hỗn Độn Dịch + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 19 300 Sách Hào Hiệp + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 20 500 Uyên Ương Phổ + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao 
Ngày 21 1.000 Sách Thiên Phú + 3.000 Đá Hoa Văn + 1 Thẻ Huyền Chiến Long + 8 Thẻ 100 Vàng
Ngày 22 5.000 Công Trạng + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 23 700 Đồng Tôn Sư + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 24 200 Thú Hồn Đơn + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 25 4.000 Công Trạng + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 26 300 Sách Hào Hiệp + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 27 1.000 Hiệp Hồn + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 28 1.500 Sách Thiên Phú + 1.500 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnd/ ngày.
 • Riêng đối với các mốc 7 ngày - 14 ngày - 21 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 21 ngày.
   • Đặc biệt, khi mệnh giá thẻ nạp đạt các mốc thời gian tương ứng là: 7 ngày, 14 ngày , 21 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

7 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Bộ Tòng Đầu Sức + Bộ Bộc Tòng

14 ngày

Cánh Phi Thiên

21 ngày


Thú cưỡi Huyền Chiến Long
Độc Bộ Thiên Hạ
Thú cưỡi Huyền Chiến Long sau khi kích hoạt

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top