Thần Long Ma Giáo

25/08 > 31/08/2016

Vui Quốc Khánh

Với mong muốn mang đến ngày càng nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn để chư vị thỏa chí trải nghiệm, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở sự kiện Vui Quốc Khánh ngay hôm nay. Hãy tham gia ngay nào!

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 25/08 - 23h59 ngày 31/08/2016.
 • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Ngày Ngày Nhân Đôi

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi tham gia các hoạt động sau sẽ được nhân đôi phần thưởng.
Thời gianHoạt động nhân đôi
Ngày 1 Vận Tiêu x2
Ngày 2 Phó Bản Kinh Nghiệm x2
Ngày 3 Vườn x2
Ngày 4 Nhiệm Vụ Treo Thưởng x2
Ngày 5 Nhiệm Vụ Tuần Hoàn x2
Ngày 6 Vận Tiêu x2
Ngày 7 Nhiệm Vụ Treo Thưởng x2

Ngày Quốc Khánh

Ngày Quốc Khánh, các Thành lớn đều bắn Pháo Hoa, buộc dây hoa, vô cùng náo nhiệt. Hãy cùng nhau dùng Pháo Hoa để bắn nào!

 • Nội dung:
  • Người chơi từ cấp 30 trở lên có thể tham gia.
  • Mỗi Pháo Hoa được bắn sẽ có cơ hội nhận thưởng bất ngờ hoặc Điểm tiến độ Pháo Hoa.
  • Khi bắn “Pháo Hoa” đạt đến độ viên mãn hoặc vượt qua mức quy định sẽ nhận được vật phẩm đặc biệt.
  • Sau khi Độ viên mãn đã đầy thì người chơi toàn Server sẽ nhận thưởng (phát qua thư), đồng thời bước vào thời gian chờ 2 tiếng, trong thời gian chờ không thể bắn Pháo Hoa.
  • Trong thời gian Event, tham gia Event Phó Bản EXP, Phó Bản Tinh Anh, Cổ Mộ Chung Nam, Boss Thế Giới, Vệ Tương Dương đều có tỷ lệ nhận được Pháo Hoa.
Gói quàVật phẩm rơi
Phó Bản Kinh Nghiệm 1 Pháo Hoa
Phó Bản Tinh Anh 1 Pháo Hoa
Cổ Mộ Chung Nam 1 Pháo Hoa
Boss Thế Giới 1 Pháo Hoa
Vệ Tương Dương 1 Pháo Hoa
 • Phần thưởng ngẫu nhiên khi Tiến độ đạt 2.000, 3.888, 6.666:
Vật phẩm rơiSố lượng rơi
1 Bùa May Mắn 580
1 Đá Trường Sinh cấp 2 64
1 Đá Minh Tâm cấp 2 64
1 Đá Cang Liệt cấp 2 64
1 Đá Ngoại Khí cấp 2 64
1 Đá Nội Khí cấp 2 64
1 Đá Linh Khí cấp 2 65
1 Đá Luyện Khí cấp 2 65
1 Đá Dưỡng Khí cấp 2 65
1 Đá Vô Úy cấp 2 65
1 Bùa Căn Cốt 1.600
1 Phiếu Triệu Tâm Pháp 1.600
99 Hoa Hồng 1.600
1 Rượu Thể Lực - Cao 300
1 Tiên Tinh Bảo Vật 350
1 Vé Giảm 50% Giới Hạn 300
1 Ngân Phiếu 40 800
1 Mảnh Tây Hạ Cung 1.050
1 Ngân Phiếu 20 1.240
 • Phần thưởng toàn máy chủ đạt Độ Viên Mãn:
Vật phẩm rơiSố lượng rơi
1 Bùa Căn Cốt 20
1 Phiếu Triệu Tâm Pháp 20
99 Hoa Hồng 10
1 Căn Cốt Đơn 350
1 Tẩy Tủy Đơn 500
1 Thú Hồn Đơn 500
1 Vô Tự Thư 500
1 Khóa Tẩy Luyện 500
1 Sách Trải Nghiệm - Sơ 500
1 Hỗn Độn Dịch - Cao 500
1 Tam Chân Hỏa 350
1 Hắc Tinh Thiết 400
2 Sách Thiên Phú 500
5 Đá Cường Hóa cấp 1 500
2 Thẻ 1 Vạn Tu Vi 400
2 Tinh Khí Hoàn 325
1 Rượu Thể Lực - Sơ 200
2 Củi Tốt 495
5 Hoa Hồng 530
1 Chìa Khóa Cổ Mộ 200
1 Đá Ngoại Công cấp 1 300
1 Đá Nội Công cấp 1 300
1 Đá Sinh Lực cấp 1 300
1 Đá Ngoại Phòng cấp 1 300
1 Đá Nội Phòng cấp 1 300
1 Đá Phá Kích cấp 1 300
1 Đá Bạo Kích cấp 1 300
1 Đá Chống Đỡ cấp 1 300
1 Đá Kháng Bạo câp 1 300
 • Phần thưởng Quà Viên Mãn:
Vật phẩm rơiSố lượng rơi
50.000 Tu Vi Chắc chắn nhận được
2 Tam Chân Hỏa
200 Hiệp Hồn 1.200
200 Quà Đồng Tôn Sư 1.200
200 Đá Hoa Văn 1.201
1 Bùa May Mắn 1.200
1 Bùa Hóa Hồn 200
1 Đá Ngoại Công cấp 3 100
1 Đá Nội Công Cấp 3 100
1 Đá Sinh Lực Cấp 3 100
1 Đá Ngoại Phòng cấp 3 100
1 Đá Nội Phòng cấp 3 100
1 Đá Phá Kích cấp 3 100
1 Đá Bạo Kích cấp 3 100
1 Đá Chống Đỡ cấp 3 100
1 Đá Kháng Bạo cấp 3 100
1 Đá Ngoại Công cấp 2 300
1 Đá Nội Công Cấp 2 300
1 Đá Sinh Lực Cấp 2 307
1 Đá Ngoại Phòng cấp 2 307
1 Đá Nội Phòng cấp 2 307
1 Đá Phá Kích cấp 2 307
1 Đá Bạo Kích cấp 2 307
1 Đá Chống Đỡ cấp 2 307
1 Đá Kháng Bạo cấp 2 307
1 Đá Trường Sinh cấp 2 150
1 Đá Minh Tâm cấp 2 150
1 Đá Cang Liệt cấp 2 150
1 Đá Ngoại Khí cấp 2 150
1 Đá Nội Khí cấp 2 150
1 Đá Linh Khí cấp 2 150
1 Đá Linh Khí cấp 2 150
1 Đá Dưỡng Khí cấp 2 150
1 Đá Vô Úy cấp 2 150

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top