Sắc Thu Tháng 10

22/10 > 28/10/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 22/10/2015 - 24h00 ngày 28/10/2015.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Tri Ân Nạp Thẻ

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 15 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 1 Xúc Xắc + 90 Công Trạng + 1 Bùa Hoá Hồn + 15 Đồng Luyện Ngục + 100 Lá Phong + 100 Hồn Lực
500 30 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 1 Xúc Xắc + 180 Công Trạng + 3 Bùa Hoá Hồn + 20 Đồng Luyện Ngục + 200 Lá Phong + 100 Hồn Lực
1.500 60 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 2 Xúc Xắc + 420 Công Trạng + 5 Bùa Hoá Hồn + 45 Đồng Luyện Ngục + 700 Lá Phong + 3 Phiếu Mua
2.500 100 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 2 Xúc Xắc + 1.200 Công Trạng +7 Bùa Hoá Hồn + 90 Đồng Luyện Ngục + 1.200 Lá Phong + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 250 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 3 Xúc Xắc + 2.400 Công Trạng + 10 Bùa Hoá Hồn + 200 Đồng Luyện Ngục + 50 Sách Hào Hiệp + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 450 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 5 Xúc Xắc + 4.800 Công Trạng + 1 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt cấp 4 + 360 Đồng Luyện Ngục + 150 Sách Hào Hiệp + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 600 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 7 Xúc Xắc + 8.600 Công Trạng + 2 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt cấp 4 + 560 Đồng Luyện Ngục + 300 Sách Hào Hiệp + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 800 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 8 Xúc Xắc + 17.200 Công Trạng + 1 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt cấp 5 + 760 Đồng Luyện Ngục + 500 Sách Hào Hiệp + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 1.000 Quà Tẩy Tuỷ - Cao + 10 Xúc Xắc + 33.000 Công Trạng + 2 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt cấp 5 + 960 Đồng Luyện Ngục + 800 Sách Hào Hiệp + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top