Sắc Thu Tháng 10

22/10 > 28/10/2015

Nạp Card Nhận Quà Khủng

N hận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Nạp Card Nhận Quà Khủng của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 08/10/2015
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 211 Từ sau bảo trì ngày 08/10 - 23h59 ngày 04/11/2015.
Từ server 212 trở về sau Từ ngày đầu tiên - ngày thứ 28 sau khi mở server

Nạp Card Nhận Quà Khủng

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 120 Thẻ 50.000 Exp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 2 200 Hắc Tinh Thiết + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 3 800 Sách Thiên Phú + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 4 60 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 5 200 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 6 150 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 7 50 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 8 40.000 Danh Vọng + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 9 200 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 10 10 Dầu Chúc Phúc - Trung + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 11 150 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 12 800 Sách Thiên Phú + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 13 300 Hổn Độn Dịch + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 14 1.000 Hiệp Hồn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực
Ngày 15 120 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 16 200 Thú Hồn Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 17 200 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 18 600 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 19 2.000 Công Trạng + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 20 50 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 21 300 Ngộ Tính Đơn - Sơ + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 22 600 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 23 1.000 Hiệp Hồn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 24 200 Hắc Tinh Thiết + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 25 200 Thú Hồn Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 26 600 Đồng Tôn Sư + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 27 50 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 28 300 Hắc Tinh Thiết + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnd/ ngày (Tương ứng với 200 vàng trong game).
 • Riêng đối với các mốc 8 ngày - 16 ngày - 26 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 26 ngày.
 • Riêng đối với server 208, do sự kiện đợt trước mở trễ, tích lũy ngày của nhân sĩ sẽ được tính lại từ ngày mở server, và sự kiện này sẽ được bắt đầu mới từ sau bảo trì ngày 08/10/2015.
  • Đặc biệt, khi tích luỹ nạp thẻ đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày , 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc nạp tích lũy Phần Thưởng
8 ngày Bộ Thần Trang
16 ngày Tây Vực Đà
26 ngày 1 Hộp Quà Thời Trang Gấu Trúc: Tóc Ngây Thơ + Lạc Vận

Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

8 ngày

Bộ Thần Trang

16 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Thẻ Thần Đà

26 ngày

Độc Bộ Thiên Hạ

Tóc Ngây Thơ

Độc Bộ Thiên Hạ

Lạc Vận

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top