Sắc Thu Tháng 10

22/10 > 28/10/2015

Cập Nhật Trong Tuần

 

Cập nhật cùng chuỗi sự kiện Sắc Thu Tháng 10 là những thay đổi phần thưởng Thiên Hạ Đệ Nhất. Tham gia tính năng ngay để nhận về nhiều phần thưởng xếp hạng cực hấp dẫn!

Phần thưởng Thiên Hạ Đệ Nhất

Xếp hạngPhần thưởng
Trước thay đổiSau thay đổi
1 1 Bản Vẽ Chu Tước
10.000 Bá Vương Ấn  10.000 Bá Vương Ấn
20.000 Công Trạng 20.000 Công Trạng
50.000 Danh Vọng 50.000 Danh Vọng
2 1 Bản Vẽ Huyền Vũ
7.500 Bá Vương Ấn  7.500 Bá Vương Ấn
17.000 Công Trạng 17.000 Công Trạng
37.500 Danh Vọng 37.500 Danh Vọng
3 5 Mảnh Huyền Vũ
 7.500 Bá Vương Ấn 7.500 Bá Vương Ấn
10.000 Công Trạng 10.000 Công Trạng
25.000 Danh Vọng 25.000 Danh Vọng

Cập nhật Tiệm Đổi

Trong Tiệm Đổi, có thể dùng Đồng Luyện Ngục đổi thành Đồng Tôn Sư.

Độc Bộ Thiên Hạ

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top