Sắc Hồng Rực Rỡ

05/03 > 11/03/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Trải qua những ngày Tết rộn ràng, nhân sĩ võ lâm đang tràn trề nhiệt huyết và khao khát cơ hội sưu tập được nhiều tài nguyên hữu ích nhằm nâng cao uy lực bản thân. Theo đó, sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ tái ngộ cùng quý đồng đạo với hàng ngàn tặng thưởng giá trị và hấp dẫn hơn bao giờ hết!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 05/03/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 11/03/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng + 3 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng + 3 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng + 6 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng + 8 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 12 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ + 1 Hộp Đá cấp 6 + 1 Hộp Trang Bị Thú
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + 16 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ + 1 Sách Hiệp Khách Tầng 6 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày)
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 20 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ + 1 Sách Hiệp Khách Tầng 7 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày)
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 24 Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ + 1 Hộp Trang Bị Thú + 2 Thú Hồn Đơn-Công (Chuyển 1-Bậc 10 -10 Sao)
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 4 Đá Cường Hóa Thần Thú - Trung + 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 1 + 4 Thú Hồn Đơn-Công (Chuyển 1-Bậc 10 -10 Sao)
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 6 Đá Cường Hóa Thần Thú - Trung + 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 2 + 3 Thú Thần Đơn- Công (Đỉnh)
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 8 Đá Cường Hóa Thần Thú - Trung + 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3 + 4 Thú Thần Đơn- Công (Đỉnh)
Top