Phúc Lộc Xuân

05/02 > 11/02/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Thuộc vào những chương trình "hot" của Độc Bộ Thiên Hạ, sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ luôn thỏa lòng mong đợi của đồng đạo võ lâm bởi muôn vàn tặng thưởng hấp dẫn và giá trị chưa từng thấy. Không nằm ngoài mong đợi đó, các vật phẩm quý hiếm của chương trình lần này chắc chắn sẽ đem đến rất nhiều điều bất ngờ cho chư vị nhân sĩ. Khám phá ngay!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 06/02/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 11/02/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Hộp Đá cấp 5
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6 + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6 + 1 Thẻ Hào Hiệp
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 6 Tiên Tinh Bảo Vật + 2 Bảo Vật Cực Phẩm
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 8 Tiên Tinh Bảo Vật + 2 Bảo Vật Siêu Phẩm
Top