Phúc Lộc Xuân

07/01 > 13/01/2016

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 07/01 - 24h00 ngày 13/01/2016.
  • Điều kiện tham gia: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Tri Ân Nạp Thẻ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Điểm tích luỹ 2 ngày làm mới 1 lần.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 90 Công Trạng + 1 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá cấp 4 + 200 Sao Ước Nguyện
500 180 Công Trạng + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 4 + 400 Sao Ước Nguyện + 200 Hồn Lực
1.500 420 Công Trạng + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Xúc Xắ + 3 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 4 + 800 Sao Ước Nguyện + 3 Phiếu Mua
2.500 1.200 Công Trạng + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Xúc Xắc + 8 Quà Thú Cưỡi Đơn + 3 Hộp Đá cấp 5 + 1.600 Sao Ước Nguyện + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 2.400 Công Trạng + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 3 Xúc Xắc + 12 Quà Thú Cưỡi Đơn + 6 Hộp Đá cấp 5 + 500 Sách Hào Hiệp + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 4.800 Công Trạng + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 5 Xúc Xắc + 18 Quà Thú Cưỡi Đơn + 3 Hộp Đá cấp 6 + 1.250 Sách Hào Hiệp + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 8.600 Công Trạng + 4 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 7 Xúc Xắc + 22 Quà Thú Cưỡi Đơn + 6 Hộp Đá cấp 6 + 1 Quà Cường Hóa Hào Hoa + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 17.200 Công Trạng + 4 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 8 Xúc Xắc + 26 Quà Thú Cưỡi Đơn + 4 Hộp Đá cấp 7 + 1 Quà Cường Hóa Hào Hoa + 14 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 33.000 Công Trạng + 10 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 10 Xúc Xắc + 32 Quà Thú Cưỡi Đơn + 4 Hộp Đá cấp 8 + 2 Quà Cường Hóa Hào Hoa + 18 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Điều chỉnh thuộc tính Thần Thú Đơn:

Khí HồnHình ảnhTrước điều chỉnhSau điều chỉnh
Thần Thú Đơn - Ngoại Công Độc Bộ Thiên Hạ Ngoại Công + 100 Ngoại Công +800
Thần Thú Đơn - Nội Công Độc Bộ Thiên Hạ Nội Công + 100 Nội Công +800
Thần Thú Đơn - Nội Phòng Độc Bộ Thiên Hạ Nội Phòng + 100 Nội Phòng +1.200
Thần Thú Đơn - Ngoại Phòng Độc Bộ Thiên Hạ Ngoại Phòng + 100 Ngoại Phòng +1.000
Thần Thú Đơn - Công Độc Bộ Thiên Hạ

Ngoại Công+ 100

Nội Công + 100

Ngoại Công +800

Nội Công + 800

Thần Thú Đơn - Phòng Độc Bộ Thiên Hạ

Ngoại Phòng + 100

Nội Phòng +100

Ngoại Phòng + 1.000

Nội Phòng +1.000

Thần Thú Đơn - SL Độc Bộ Thiên Hạ Sinh Lực +100 Sinh Lực +2.000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top