Nhất Thống Trung Nguyên

15/12 > 11/01/2017

Đổi Thưởng Giáng Sinh

Với mong muốn mang đến ngày càng nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn để chư vị thỏa chí trải nghiệm, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở sự kiện Đổi Thưởng Giáng Sinh ngay hôm nay. Hãy tham gia ngay nào!

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 22/12 - 23h59 ngày 28/12/2016.
 • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Nhận Quà Lễ Giáng Sinh

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi hoàn thành các hoạt động sau sẽ nhận được Túi Quà Lễ Giáng Sinh.
 • Lưu ý: Hoạt động làm mới khi qua ngày.
Hoạt độngPhần thưởng
Phó Bản Tổ Đội 3 lần 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Đấu Trường Nhóm 10 lần 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Boss Thế Giới 10 lần 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Online 3 tiếng 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Vận Tiêu 5 Rương trở lên 3 lần 2 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Nhiệm vụ treo thưởng Cam 10 lần 2 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Tăng Tiềm Năng Thú Cưỡi 15 lần 2 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Tăng Thần Binh 15 lần 2 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Điểm Năng Động đạt 100 3 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Tạo mới đặc kỹ Hiệp Khách 20 lần 3 Túi Quà Lễ Giáng Sinh

Săn quà

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi tham gia các hoạt động sau đều có cơ hội nhận được Túi Quà Lễ Giáng Sinh.
Địa điểm rơiVật phẩm rơi
Phó Bản Kinh Nghiệm 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Phó Bản Tinh Anh 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Cổ Mộ Chung Nam 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Boss Thế Giới 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh
Vệ Tương Dương 1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh

Đổi quà

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng Túi Quà Lễ Giáng Sinh để đổi quà trong Tiệm đổi Lễ Giáng Sinh, hoặc mua quà Túi Quà Lễ Giáng Sinh trong Cửa Hàng Lễ Giáng Sinh.
 • Lưu ý: Cửa Hàng Lễ Giáng Sinh và Tiệm Đổi Lễ Giáng Sinh qua ngày không làm mới giới hạn mua, đổi thưởng.
 • Cửa Hàng Lễ Giáng Sinh:
Gói quàGiáGiới hạn
1 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 40 100
125 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 4.688 2
250 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 8.688 1
500 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 16.888 2
1.000 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 32.888 1
2.000 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 63.888 2
4.000 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 128.888 1
8.000 Túi Quà Lễ Giáng Sinh 238.888 2
 • Tiệm Đổi Giáng Sinh:
Gói quàGiới hạn đổiPháo Bông Giáng Sinh cần
1 Điệp Mị Ảnh 1 2.500
1 Ảo Thái Dực 1 2.500
1 Băng Phượng Dực 1 2.500
20 Mảnh Thẻ Bích Kỳ Lân 10 2.000
20 Mảnh Thẻ Băng Tinh Phượng Hoàng 10 1.500
1 Mảnh Chu Tước 20 300
1 Quà Thời Trang Giáng Sinh 9 1.000
1 Sách Hiệp Khách tầng 9 2 5.000
1 Sách Hiệp Khách tầng 8 2 2.000
1 Sách Hiệp Khách tầng 7 3 1.200
1 Bùa Cường Hóa - Siêu cấp 8 3 2.500
1 Bùa Cường Hóa - Siêu cấp 7 3 1.000
1 Cái Thế Kỷ 4 1.000
1 Tiên Tinh Bảo Vật 50 120
1 Tinh Phách Trang Bị Thần Thú 5 1.500
500 Sách Hào Hiệp 20 750
1 Thú Hồn Đơn 999 5
1 Tinh Túy 200 20
1 Đá Hoa Văn Vô hạn 1
1 Ngọc Thạch Cao Vô hạn 50
 • Mở Túi Quà Lễ Giáng Sinh:
  • Chắc chắn nhận được 1 Pháo Bông Giáng Sinhngẫu nhiên nhận được thêm 1 trong các vật phẩm bên dưới:
Phần thưởng
1 Mảnh Bản Vẽ Thiên Long
1 Chí Tôn Ngọc Tỉ
100 Pháo Bông Giáng Sinh
20 Pháo Bông Giáng Sinh
2 Dầu Chúc Phúc-Sơ
1 Dầu Chúc Phúc-Trung
2 Đá Cường Hóa cấp 2
1 Đá Cườg Hóa cấp 3
2 Hộp Đá cấp 2
1 Hộp Đá cấp 3
3 Hộp Tinh Thạch cấp 2
5 Hắc Tinh Thiết
5 Tẩy Tủy Đơn-Cao
5 Tinh Túy
5 Vô Tự Thư
5 Thú Hồn Đơn
5 999 Hoa Hồng
5 Rượu Thể Lực-Trung
5 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3
5 Hỗn Độn Dịch
5 Sách Thiên Phú

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top