Nhất Thống Trung Nguyên

15/12 > 11/01/2017

Điểm Danh 28 Ngày

Nhận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Điểm Danh 28 Ngày của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 29/12/2016 - 23h59 ngày 25/01/2017
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 353 Từ sau bảo trì ngày 29/12 - 23h59 ngày 25/01/2017.
Server 354 Từ ngày đầu tiên mở sever và kết thúc lúc 03/01/2017

Điểm Danh 28 Ngày

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ đăng nhập tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Lưu Ý: Tất cả mọi máy chủ đều kết thúc sự kiện vào ngày 05/01.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Điểm Danh Tháng để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc điểm danh theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 2 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 3 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 4 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 5 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 6 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 7 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 8 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 9 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 10 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 11 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 12 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 13 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 14 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 15 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 16 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 17 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 18 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 19 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 20 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 21 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 22 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 23 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 24 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 25 4 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 26 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 27 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 28 2 Quà Tết Sum Vầy + 1 Tỉnh Ngộ + 1 Quà Điểm Danh Ngày
  • Đặc biệt, khi tích luỹ đăng nhập đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày, 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc điểm danh tích lũy Phần Thưởng
8 ngày 2 Hộp Tâm Pháp Đỏ
16 ngày 10 Quà Khí Hồn Đơn
26 ngày 10 Quà Khí Hồn Đơn-Đỉnh

Đăng nhậpPhần thưởng

8 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộp Tâm Pháp Đỏ

16 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Khí Hồn Đơn

26 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Khí Hồn Đơn-Đỉnh

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top