Nhất Thống Trung Nguyên

15/12 > 11/01/2017

28 Ngày Có Thưởng

Nhận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như 28 Ngày Có Thưởng của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 29/12/2016 - 23h59 ngày 25/01/2017
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 253 Từ sau bảo trì ngày 29/12 - 23h59 ngày 28/12/2017.
Server 354 Từ ngày đầu tiên mở sever và kết thúc ngày 03/01/2017

28 Ngày Có Thưởng

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Lưu Ý: Tất cả mọi máy chủ đều kết thúc sự kiện vào ngày 25/01.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Tích lũy nạp theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 2 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 3 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 4 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 5 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 6 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 7 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 8 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 9 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 10 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 11 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 12 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 13 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 14 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 15 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 16 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 17 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 18 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 19 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 20 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 21 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 22 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 23 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 24 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 25 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 26 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 27 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 2 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 28 3 Thẻ Tu Vi 200 Vạn + 10 Trúc Lâm Lệnh + 3 Linh Thạch + 2 Quà Điểm Danh Ngày

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnđ/ngày.
 • Riêng đối với các mốc 8 ngày - 16 ngày - 26 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 26 ngày.
  • Đặc biệt, khi tích luỹ nạp thẻ đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày , 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc nạp tích lũy Phần Thưởng
8 ngày 5 Mảnh Bản Vẽ Thần Điêu + 3 Thẻ 100 Vàng
16 ngày 5 Mảnh Bản Vẽ Thần Điêu + 5 Thẻ 100 Vàng
26 ngày 1 Quà Hồn Thạch Lv4 + 1 Sách Hiệp Khách 9

Số ngày nạpPhần thưởng

8 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Bản Vẽ Thần Điêu

16 ngày

Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Bản Vẽ Thần Điêu

26 ngày

Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Hồn Thạch Lv4
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Hiệp Khách 9

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top