Nhất Niên Độc Bộ

05/11 > 11/11/2015

Nhất Niên Độc Bộ

Trong lúc du ngoạn tại Độc Bộ, các nhân sĩ sẽ có cơ duyên nhận được những Gói quà Mừng Sinh Nhật với rất nhiều thú vị bên trong. Đây là món quà ý nghĩa mà Bổn Trang dành cho nhân sĩ bốn phương mừng sinh nhật Độc Bộ tròn 01 tuổi. Thân mời chư vị hãy nhanh chóng kêu gọi bằng hữu tham gia và cùng mang về những phần quà hữu ích cho hành trình bôn tẩu sắp tới!

Dấu Chân Độc Bộ

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 05/11 - 23h59 ngày 09/11/2015.
  • Nội dung:
   • Nhấp vào biểu tượng "Dấu chân" để mở giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Online đủ 3 tiếng thì có thể để lại 1 dấu chân trên tường (mỗi ngày chỉ có thể để lại 1 dấu chân), tùy vào số dấu chân mà nhận những phần thưởng khác nhau!
 • Phần thưởng:
Số dấu chânPhần thưởngNội dung
1 Quà tròn năm-Mini 30 Sách Thiên Phú + 30 Hỗn Độn Dịch
2 Quà tròn năm-Nhỏ 50 Sách Thiên Phú + 50 Hỗn Độn Dịch + 30 Thú Hồn Đơn
3 Quà tròn năm-Trung 50 Sách Thiên Phú + 50 Hỗn Độn Dịch+ 50 Thú Hồn Đơn + 30 Hắc Tinh Thiết
4 Quà tròn năm-Lớn 80 Sách Thiên Phú + 80 Hỗn Độn Dịch + 80 Thú Hồn Đơn + 50 Hắc Tinh Thiết
5 Quà tròn năm_Siêu 80 Sách Thiên Phú + 80 Hỗn Độn Dịch + 80 Thú Hồn Đơn + 80 Hắc Tinh Thiết + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày)

Bằng Hữu Tương Phùng

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 05/11 - 23h59 ngày 11/11/2015.
  • Nội dung:
   • Nhấp vào biểu tượng "Nạp Thẻ" để mở giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Từ ngày 01/10 - 04/11/2015, quý nhân sĩ chưa đăng nhập vào game thì trong thời gian hoạt động đăng nhập sẽ có thể chọn một người bạn để tiến hành khóa, sau khi khóa chỉ cần người chơi đăng nhập trở lại game nạp vàng thì cả nhân sĩ và người bạn đều nhận được thưởng!
 • Phần thưởng:
  • Người chơi cũ trở về:
Tích luỹ nạp VàngPhần thưởng
500 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3 + 1 Đá Cường Hóa cấp 7 + 1 Hộp Đá cấp 5 + 1 Thần Thú Đơn - Công
2.500 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 5 + 3 Đá Cường Hóa cấp 7 + 1 Hộp Đá cấp 6 + 1 Thần Thú Đơn - SL (đỉnh)
10.000 1 Huyền Tinh Trang Bị Thần Thú + 5 Đá Cường Hóa cấp 8 + 1 Hộp Đá cấp 7 + 1 Thần Thú Đơn - Công (đỉnh) + 3 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
 • Người chơi triệu hồi trở về:
Tích luỹ nạp VàngPhần thưởng
500 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3 + 1 Đá Cường Hóa cấp 7 + 1 Hộp Đá cấp 5 + 1 Thần Thú Đơn - Công
2.500 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 5 + 3 Đá Cường Hóa cấp 7 + 1 Hộp Đá cấp 5 + 3 Phiếu Mua
10.000 1 Huyền Tinh Trang Bị Thần Thú + 5 Đá Cường Hóa cấp 6 + 1 Hộp Đá cấp 7 + 100 Sách Hào Hiệp + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1

Quà Cố Nhân Hội Ngộ

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 05/11 - 23h59 ngày 11/11/2015.
  • Nội dung:
   • Nhấp vào biểu tượng "Trở về" để mở giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Nếu trở về lần nữa, ắt có quà trong tay! Từ ngày 01/10 - 04/11/2015 những người chơi nào chưa đăng nhập vào game thì trong thời gian hoạt động đăng nhập đều có thể nhận thưởng đăng nhập!
 • Phần thưởng:
QuàNội dung
Thưởng trở về I 3 Bùa Căn Cốt + 1 Rượu Thể Lực - Cao + 500 Hiệp Hồn + 500 Đồng Tôn Sư + 2.000 Danh Vọng
Thưởng trở về II 6 Bùa Căn Cốt + 2 Rượu Thể Lực - Cao + 1.000 Hiệp Hồn + 1.000 Đồng Tôn Sư + 4.000 Danh Vọng
Thưởng trở về III 9 Bùa Căn Cốt + 1 Rượu Thể Lực - Siêu + 1.500 Hiệp Hồn + 1.500 Đồng Tôn Sư + 6.000 Danh Vọng

Quà Kết Hôn

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 05/11 - 23h59 ngày 11/11/2015.
  • Nội dung:
   • Nhấp vào biểu tượng "Quà Kết Hôn" để mở giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

  • trong thời gian hoạt động, kết hôn sẽ nhận được thêm quà hậu hĩnh! Kết hôn trước thời gian hoạt động cũng có thể nhận thêm Quà Chúc Phúc. Nhanh tay chọn ngày lành tháng tốt để nên duyên.
 • Phần thưởng:
Cấp tiệc cướiPhần thưởng
Quà Tiệc Cưới - Thường 10 Đá Nhân Duyên + 20 Uyên Ương Phổ + 9 Hoa Hồng*1 + 5 Tam Chân Hỏa
Quà Tiệc Cưới - Cao 20 Đá Nhân Duyên + 50 Uyên Ương Phổ + 1 Hoa Hồng*99 + 5 Ly Hỏa
Quà Tiệc Cưới - Hào Hoa 30 Đá Nhân Duyên + 100 Uyên Ương Phổ + 1 Hoa Hồng*999 + 5 Chúc Dung Hỏa

Cây Tiền May Mắn

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 05/11 - 23h59 ngày 11/11/2015.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, nhân sĩ cấp 23 trở lên đăng nhập mỗi ngày đều có thể đến chỗ Cây Tiền ở [Thành Cô Tô] nhận quà đăng nhập – Hạt Cây Tiền x1.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Phần thưởng:
Phần thưởng
2.500 Tu Vi + 15 Hồn Lực + 15 Đá Hoa Văn + 10 Vàng Khóa

7 Ngày Nhân Đôi

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 05/11 - 23h59 ngày 11/11/2015.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, ngày nào cũng có niềm vui nhân đôi!
  • Ngày 1: Vận tiêu x2
  • Ngày 2: Phó bản Exp x2
  • Ngày 3: Vườn x2
  • Ngày 4: Nhiệm vụ Treo Thưởng x2
  • Ngày 5: Nhiệm vụ Tuần hoàn x2
  • Ngày 6: Vận tiêu x2
  • Ngày 7: Nhiệm vụ Treo Thưởng x2

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top